Cei mai activi bebei trec la scutece - chiloţei!

Regulamentul Oficial al campaniei promoționale
"Cei mai activi bebei trec la Pampers scutece - chiloţei!"
11.05.2017 - 30.06.2017

Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

(1) Campania „Cei mai activi bebei trec la Pampers scutec-chilotei!” denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23239/1992 Cod fiscal nr. RO 2786908, reprezentata prin Mircea Pascu, Administrator si Florina Voevod, Director Economic, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfasoara in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afişarea acestuia pe site-ul www.pg.com/ro_RO/, dar si pe site-ul https://testeazainovatia.ro

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3. Organizatorul are obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

(5) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizatori, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.

(6) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art. 2 - Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei si in spatiul virtual corespunzator paginii https://testeazainovatia.ro.

(2) Campania va incepe in data de 11.05.2017, ora 12:00:01, ora Romaniei si se va incheia in data de 30.06.2017 ora 23:59:59, ora Romaniei. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. 4.

(3) La campanie pot participa doar produsele ce sunt achizitionate din magazinele participante asa cum sunt precizate in anexa 1.

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3 - Produsele participante

(1) La campanie participa doar produsele Pampers PANTS ce au fost achititionate din magazine participante asa cum sunt descrise in anexa 2.

Produse participante
BB PANTS NR4 MAX 104 BUC PAMPERS
BB PANTS NR5 JR 96 BUC PAMPERS
BB PANTS NR6 88 BUC PAMPERS
BEBE PANTS NR3 26 B PAMPERS
BEBE PANTS NR3 60 B PAMPERS
BEBE PANTS NR4 24 BUC PAMPERS
BEBE PANTS NR4 52 BUC PAMPERS
BEBE PANTS NR5 22 BUC PAMPERS
BEBE PANTS NR5 48 BUC PAMPERS
BEBE PANTS NR6 19 BUC PAMPERS
BEBE PANTS NR6 44 BUC PAMPERS

(2) La aceasta campanie participa doar produsele comercializate in magazinele Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Supeco si Billa.Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

(3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campanie din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinelor participante la prezenta Campanie.

Art. 4 - Dreptul de participare

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 10 Mai 2017, inclusiv, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”) si care a cumparat din magazine participante in perioada specificata la art. 2, alin. 2, un produs PAMPERS PANTS participant la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3 alin. 1), pe un bon de casa/o factura fiscala;

(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, ai agentiilor implicate, angajatii Procter&Gamble Romania, precum si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campania promotionala.

(4) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul participantilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator si Beneficiar pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Pampers” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

(6) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii ori a celui desemnat de acesta este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 5 - Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a participa la prezenta Campanie fiecare persoana interesata trebuie sa:

A. cumpere din orice hypermarket Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Supeco si Billa un produs participant la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin. 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. al 1);

B. sa acceseze site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi creeze un cont nou sau se logheze in site cu optiunea Facebook/Google

C. Sa inscrie bonul pe www.testeazainovatia.ro pentru a participa la tragerea la sorti pentru unul din cele 200 de premii

(2) Creare cont

i. Pentru a se inscrie in Campanie, un consumator trebuie sa-si creeze un cont pe site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi completeze datele personale in formularul de inscriere. De asemenea, poate sa foloseasca si optiunea “Conecteaza-te cu Facebook/Google”, prin care isi va crea cont in site folosind profilul si datele furnizate de Facebook/Google, urmand ca, ulterior, sa isi completeze restul datelor personale solicitate (ex: numar de telefon).

ii. Consumatorii trebuie sa completeze in formularul de inscriere urmatoarele date personale:

• Prenume
• Nume
• E-mail
• Parola
• Confirmare parola
• Numar de telefon

iii. Pentru a finaliza crearea contului, utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Conditiile Campaniei.

iv. De asemenea, utilizatorul va fi invitat să confirme prin intermediul unei bife opţionale că este de acord cu primirea de informaţii cu caracter promoţional despre viitoarele campanii din partea Procter&Gamble Distribution SRL prin orice mijloace de comunicare (poştă, email, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege).

v. Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa valida de e-mail sau fara numar de telefon).

vi. Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor. Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu prin tragere la sorti pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de produse participante ce se regasesc pe un bon de casa sau factura fiscala si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie.

(3) Incarcare imagine bon fiscal

i. Dupa generarea contului, utilizatorul va fi invitat sa incarce o imagine (fotografie / scan) cu bonul fiscal ce atesta achizitionarea produsului inregistrat, astfel incat sa fie vizibile urmatoarele date:

• Adresa magazinului emitent
• Produsul participant
• Numarul bonului fiscal sau al facturii fiscale
• Data emiterii bonului fiscal sau a facturii fiscale

ii. Exemplificam mai jos, prin incercuire, in ce constau datele de pe bon, dintr-un exemplu de imagine a unui bon fiscal.

iii. Un bon fiscal poate fi inscris pe site de catre un participant la Campanie doar o singura data, cu incadrare in perioada Campaniei mentionata la art. 2. alin 2. de mai sus.

iv. Este acceptata inregistrarea pe site a maximum 1 produs participant pe acelasi bon. In cazul in care sunt mai multe produse participante cumparate in baza aceluiasi bon, va fi luat in calcul produsul introdus in formular.

v. Participantul va trebui sa pastreze bonul de casa sau factura fiscala in original, ce atesta achizitionarea acelui produs in perioada Campaniei.

vi. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs.

vii. Prin inscrierea materialelor/ comentariilor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, impreuna cu numele participantului, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodata participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu folosi materialele selectate in totalitate, ci numai unele pasaje, contexte, care pot fi reformulate din punct de vedere literar. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.

viii. In cazul in care, la verificarea inscrierii, se constata ca lipsesc anumite date, datele introduse sunt gresite sau datele de pe bon sunt neclare, Participantul va fi contactat telefonic de catre un Operator al Campaniei in vederea obtinerii datelor corecte si finalizarii inregistrarii in Campanie.

(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(5) Toti participantii care s-au inscris in Campanie, achizitionand produsele participante precizate la art. 3 alin. 1, in perioada 11.05.2017 - 30.06.2017 si din Magazine Participante precizate in anexa 1 vor intra in tragerea la sorti pentru unul din cele 200 de premii ce constau in vouchere pentru achizitionare jucarii in valoare de 200 LEI din magazinele Carrefour hypermarket.

Art. 6 - Acordarea premiilor

(1) Tragerea la sorţi pentru desemnarea câștigătorilor se va efectua în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai companiilor implicate în organizarea Campaniei promoţionale si vor fi asistate de un notar.

(2) Tragerea la sorți, va avea loc in termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea campaniei si in cadrul tragerii la sorti se vor extrage 200 de castigatori si 200 de rezerve;

(3) Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine Telefonul si sms-ul participant.

Art. 7 - Conditii de validare

(1) Pentru validarea premiilor acordate prin tragere la sorti consumatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa poata fi contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie, in termen de 2 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator
• In momentul contactarii sa declare Nume, Prenume, Telefon si Adresa completa;

(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(3) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut livra in termen de 60 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

(5) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea eventualelor situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal.

(6) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea erorii de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este ilizibil;

(7)Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea:

• Pierderea bonului fiscal ori deteriorarea ce-l face ilizibil;
• Eventualele situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal; conform Regulamentului premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produselor participante prin prezentarea in original a bonului fiscal;

Art. 8 - Premiile

(1) Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt:

Premiu Numar premii Valoare premiu Valoare Totala (TVA inclus.)
Vouchere in valoare de 200 LEI pentru achizitionare jucarii din magazinele Carrefour hypermarket 200 200 LEI 40000 LEI

(2) Un participant poate castiga maxim 1 (un) premiu indiferent de numarul de inscrieri in concurs sau de numarul de produse participante care se regasesc pe bonul inscris in concurs.

(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea schimbarii acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

(4) Această Campanie este organizata, desfasurata și finanțata exclusiv de către agenție / P&G [si subcontractantii sai]. Producătorii, importatorii și furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliati si nici nu co-sponsorizează această promoție.

(5) Premiile vor fi expediate prin intermediul unei companii preselectate de organizator in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului.

(6) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia.

(7) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.

Art. 9 - Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 10 - Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 11 - Taxe

(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 12 - Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (30.06.2017), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului (in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei, Campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor).

(2) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

• corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe site-ul www.testeazainovatia.ro;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor inscrise in campanie, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea de bonuri necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorii nu vor fi obligati sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament;
• imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
• intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
• eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
• Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(6) Site-ul www.testeazainovatia.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.In conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,  vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la  folosirea cookie-urilor.Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de cstre administratorul site-ului, denumit in continuare "Administrator", fara notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizeaza, denumite in continuare "Utilizatori". Accesand si navigand pe acest site, Utilizatorii accepta implicit, termenii de utilizare descrisi in continuare. In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea acestui serviciu.

(7) Pe paginile noastre web sunt folosite social-plugin-uri de la Facebook. In acest sens utilizam inregistrare cu contul de facebook. Acesta este un serviciu al companiei Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SUA). Cand utilizati una dintre paginile noastre web care contine un astfel de plugin, acesta nu realizeaza nicio legatura cu aceasta companie. Conexiunea este realizata exclusiv in urma acordului dumneavoastra explicit, care va este solicitat dupa ce faceti click pe un buton corespunzator

Art. 13 - Date personale

(1) Prin participarea la campania promotionala „Cei mai activi bebei trec la Pampers scutec-chilotei!”, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103, in scopul participarii la acesta campanie si acordarii premiilor. Organizatorul, SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL., este, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, imputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii in scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble Distribution SRL, si este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 1245. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia Procter & Gamble Romania. Participarea la promotia „Cei mai activi bebei trec la Pampers scutec-chilotei!” constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Următoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale şi utilizate în scopul desfăşurării acesteia de la toţi Participanţii prin intermediul formularului de participare: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail. Prin participarea la Campania promoţională şi completarea Datelor Personale în formularul de participare, Participanţii îşi exprimă acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea şi stocarea acestora) în scopul desfăşurării prezentei Campanii promoţionale.

(3) Prin participarea la Campania promoţională, toţi Participanţii îşi exprimă acordul în mod expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL şi în scopul transmiterii către participanţi a unor comunicări cu caracter publicitar şi marketing direct. Prin participarea la Campania promoţională, Participanţii îşi exprimă acordul ca Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL să poată utiliza datele furnizate în vederea promovării produselor şi serviciilor Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, precum şi ale societăţilor partenere, cum ar fi, dar fără a se limita la:

- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum şi pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii şi produse;
- transmiterea prin telefon sau SMS, poştă sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informaţiilor privind servicii şi produse;
- participarea la diverse concursuri şi alte acţiuni promoţionale de marketing şi publicitate privind anumite servicii şi produse;
- realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

(4) Participantilor la campania promotionala „Cei mai activi bebei trec la Pampers scutec-chilotei!” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
- dreptul de a solicta stergerea datelor;

Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:

La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1. Cererile vor fi solutionate de catre Operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii, imputernicitul SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL avand numai calitatea de intermediar intre operator si participant, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Imputernicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au formulat astfel de cereri. Operatorul se obliga:

• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
• sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
• sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitului mai sus mentionat al Procter & Gamble Distribution SRL.

Art. 14 – Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii, organizatorul campaniei promotionale poate fi contact intre orele 10.00 – 18.00 la numarul de telefon 021.30.40.191 (numar cu tarif normal) sau la adresa de e-mail office.ro@geometry.com.

ANEXA 1

Magazinele participante la campanie sunt:

MagazinAdresa
Carrefour ChiajnaStr Complexului nr.1, sat Chiajna, comuna Chiajna, judetul Ilfov
Carrefour OrhideeaSpl Independentei nr 210, sector 6, Bucuresti
Carrefour ColentinaSos Colentina nr 426-426A, Sector 2, Bucuresti
Carrefour BrasovCalea Bucurestilor nr 107, Brasov
Carrefour PloiestiStr DN1, Zona KM6, Com Blejoi, Prahova
Carrefour BaneasaStr Bucuresti- Ploiesti, nr 44A, Sector 1, Bucuresti
Carrefour ConstantaBd Tomis nr 391, Constanta
Carrefour UniriiStr Corneliu Coposu Nr2, Sector 3, Bucuresti
Carrefour ClujStr Avram Iancu , DN1, Sat Floresti, Com Floresti, Cluj
Carrefour IasiStr Bucium nr 36, Iasi
Carrefour BrailaSat Varsatura, Com Chiscani, Braila
Carrefour SuceavaCalea Unirii nr 27, 27 Bis, Suceava
Carrefour AradCalea Aurel Vlaicu, nr 299/6, Arad
Carrefour PitestiDN65BKM6+0,72, Com Bradu, Arges
Carrefour VitantisStr Vitan - Barzesti, nr 74, Sector 4, Bucuresti
Carrefour Iasi EraStr Pacurari Nr Ses Bahului, Iasi
Carrefour FocsaniCalea Moldovei, Nr 32, Focsani, Vrancea
Carrefour SibiuDN1, Km 306, Com Selimbar, Sat Selimbar, Sibiu
Carrefour BuzauBD Unirii NR 232, Buzau
Carrefour OradeaStr Nufarului,Nr 30, Oradea, Bihor
Artima BrasovStr Crisului NR 18, Brasov
Carrefour BerceniStr Metalurgiei, NR 12-18, Sector 4, Bucuresti
Carrefour Oradea EraCalea Aradului , Nr DN 79, Oradea , Bihor
Carrefour DrobetaEuropean Retail Park, BD alunis, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, Jud Mehedinti
Carrefour ColosseumSoseaua Chitilei nr 284-286 , sector 1, Bucuresti
Carrefour BotosaniStr Mihai Eminescu nr 2, Botosani
Carrefour DevaSantuhalm FN, judet Hunedoara
Carrefour GalatiBd George Cosbuc nr 251, Galati
Carrefour VulcanStr. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, bucuresti
Carrefour Targu JiuStr. Termocentralei nr. 10, Targu Jiu, jud. Gorj
Carrefour Mega MallB-dul Pierre de Coubertin nr. 3 - 5, sector 2, Bucuresti
Carrefour TimisoaraCalea Sagului nr. 100, Timisoara
Carrefour Park LakeStr. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucuresti
Carrefour OborStr. Ziduri Mosi nr. 23 (pe fosta platforma a fabricii Proplast), sector 2, Bucuresti
Artima ValceaStr DR Hacman , Nr 29A
Artima CampinaStr Republicii nr 16-18, Campina, Prahova
Artima PetrosaniStr Horia, Nr FN, Petrosani, Hunedoara
Artima ResitaStr Fagarasului nr 15, Resita, Caras Severin
Artima Resita NeraPta 1 Decembrie 1918, nr 1, Resita , Caras Severin
Artima CaransebesStr Mihai Viteazu , nr 18, Caransebes, Caras Severin
Artima LugojStr Nicolae Balcescu, nr 5, Lugoj, Timis
Artima DevaBD 22 Decembrie nr 37, Deva, Huneadoara
Artima SimeriaStr Avram Iancu , Nr FN, Simeria, Hunedoara
Artima HunedoaraBd Mihai Viteazu , nr FN, Hunedoara
Artima SeverinStr Horia, nr 12, Drobeta Turnu Severin, Mehedinti
Artima SannicolauStr Republicii nr 17, Sannicolau Mare, Timis
Artima AradStr Tunarilor, nr 1A, Bl 32-35, Arad
Artima OradeaStr Corneliu Coposu nr 10, Oradea, Bihor
Artima ZalauPta Iuliu Maniu, nr 25, Zalau, Salaj
Artima Baia MareStr Garii FN, Baia Mare, Maramures
Artima SighetPta 1 Decembrie 1918, Sighetul Marmatiei, Maramures
Artima DejStr Unirii nr 2, Dej, Cluj
Artima BistritaStr Garii nr 17, Bistrita, Bistrita Nasaud
Artima BacauStr Erou Ciprian Pintea, nr 29, Bacau
Artima CraiovaStr Oltet , nr 30-32, Craiova, Dolj
Artima TimisoaraStr Carol Telbisz, nr 3, Timisoara, Timis
Artima TurdaPta 1 Decembrie, nr 34-36, Turda, Cluj
Artima PloiestiBd Republicii nr 17-25, Ploiesti , Prahova
Artima GorjuluiBD Iuliu Maniu nr 140, sector 6, Bucuresti
Artima Drumul TabereiBD Drumul Taberei nr 124 , sector 6, Bucuresti
Artima RazoareSos Panduri nr 71, Sector 5, Bucuresti
Artima Home Design MallBd Ghencea nr 126-132, scetor 6, Bucuresti
Artima DelfinuluiSos Pantelimon nr 249, BL 48, P, sector 2, Bucuresti
Artima AlexandriaStr Libertatii nr 242, Alexandria, Teleorman
Artima ClujStr Bucegi nr 19, Cluj Napoca
Artima CaramfilStr Nicolae Caramfil nr 71-73, sector 1, Bucuresti
Artima HuedinStr Huedin nr 19,sector 4, Bucuresti
Artima TargovisteStr Garii nr 6, Targoviste, Dambovita
Artima Cluj MarastiCalea Dorobantilor, FN, Cluj Napoca, Cluj
Artima Targoviste 2Str.Tricolorului nr. 2, Targoviste, jud Dambovita
Artima Cluj 4 Str Ploiesti Nr 6-8, Clu-Napoca, Jud Cluj
Artima Ploiesti 3 Str 1 Decembrie, Nr4, Ploiesti, Jud Prahova
Artima GalatiSTR BRAILEI NR 17, COMPLEX POTCOAVA DE AUR
Artima CraiovaBd 1 mai nr 78, Craiova
Artima BrailaComplex Comercial Microhala Hipodrom, str Scolilor nr 85, Braila
Artima PiperaBd Pipera nr 17 ( fosta SOS Pipera Tunari nr 17),Voluntari, Ilfov
ARTIMA SINCAIBD GHEORGHE SINCAI NR 1-1A, SCETOR 4, BUCURESTI
Artima TimisoaraStr Burebista nr 11,( Piata Dacia ), Parter , Timisoara, Timis
Artima RebreanuStr Liviu Rebreanu nr 1, Sector 3, Bucuresti
Carrefour Depozit Cefin L&FStr Italia nr 1-7, Com Chiajna, Sat Chiajna, Jud Ilfov, Poarta 2
Carrefour Depozit CefinStr Italia nr 1-7, Com Chiajna, Sat Chiajna, Jud Ilfov, Poarta 1
Artima VeteranilorBd Iuliu Maniu nr 78 -80 , sector 6, Bucuresti
Artima MinisAleea Barajul Dunarii nr 12A, sector 3, Bucuresti
Artima Galati 2 Cartier Micro 19,Unitatea nr 19, Complex Comercial Micro 19,Galati
Artima Timisoara 3 Bd Dambovita, nr 49A, Timisoara
Artima Iasi 3BD Tudor Valdimirescu FN, Complex Tudor Vladimirescu, Iasi
Artima Iasi 4Str Nastasie Panu, nr 46, Iasi
Artima BuzauPiata Daciei nr 1, Buzau
Artima Braila 4Str Mihai Eminescu nr 90, Complex Comercial Dunarea, Braila
Artima Ploiesti DaciaBd Republicii nr 117, BL 10E, parter + etaj, Ploiesti
Artima Ploiesti Malu RosuStr Malu Rosu nr 112, Complex Malu Rosu, Ploiesti
Artima PitestiStr Victoriei nr 85, Parter, Pitesti
Artima Brasov 3Calea Bucuresti nr 71, Brasov
Artima Galati 1 DecembrieStr 1 Decembr1918, nr 7S1, Galati
Artima Galati DunareaBd Brailei nr 220, Galati
Artima CulturalBulevardul Alexandru Obregia nr 31, bloc 15, Sector 4 , Bucuresti.
Artima Bacau 2Str. Drumbavei nr. 3 (2), bl. 4, sc. A, parter, Municipiul Bacau, Judetul Bacau.
Artima FocsaniPiata Moldovei nr. 1, Focsani, judetul Vrancea
Artima Bacau 3Str. Mioritei nr. 16, municipiul Bacau, judetul Bacau
Artima VasluiStr. Stefan cel Mare nr. 82, Vaslui, judetul Vaslui.
Artima Constanta 2Str. Stefan cel Mare nr. 72, Constanta, jud. Constanta
Artima Constanta 3Al. Albatros nr. 4, Bl. AaV23, RDC (piata CET)
Artima Constanta 1 DecembrieBd.1Decembrie nr.10, Constanta
Artima Constanta 4Bd. Alexandru Lapusneanu nr 62, Constanta
Artima Constanta 5Str. Cismelei nr. 8, Constanta
Artima Constanta 6Str. Cismelei nr. 16, Constanta (Tomis 4)
Artima BotosaniStr.Calea Nationala nr.91,intersectie cu Grivitei,Botosani
Artima Bacau4Str.Republicii nr.74,Bacau
Artima Buzau Hala CentralaStr. Lt. Constantin Godeanu nr. 5, Buzau
Artima MoinestiStr. Tudor Vladimirescu, bl.5, sc.A, Moinesti, jud. Bacau
Artima Iasi 5Str Salciilor, nr.8, bl.828, tronson II si III, Iasi, jud. Iasi
Artima Piatra NeamtBd. Traian nr. 82 (fost 130), jud. Neamt
Artima Braila DorobantilorBd. Dorobantilor nr. 78, bl. C1 colt cu Str. 1 Decembrie 1918 nr. 152, bl. C2, jud. Braila
Artima Brasov ONIXBd Grivitei nr 77,79, 81 , 83 si Str 13 Decembrie nr 15, bl 1, Brasov
Artima BacauStr Marasesti nr. 114, Bacau, Jud. Bacau
Artima SlatinaStr. A. I Cuza nr. 20, Slatina, jud. Olt
Artima MioveniBd. Dacia + Str. Postei, bl. D1, parter, Mioveni, Jud. Arges
Artima Mures MallPiata Victoriei nr. 14, Centrul Comercial Mures Mall, Targu Mures, Jud. Mures
Artima Ramnicu Valcea WinmarktStr. Calea lui Traian nr. 127, Ramnicu Valcea, jud. Valcea
Artima Targu Mures FavoritBd. 1 decembrie 1918 nr. 2017, Targu Mures, jud. Mures
Artima Targujiu1Calea Eroilor nr. 6, Targu Jiu, jud. Gorj
Artima Ploiesti CinemaStr. Inelului nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova
Artima Drobeta VladimirescuBd. Tudor Vladimirescu nr. 265, respectiv Str. Petre Sergescu nr. 2, scara 6, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinti
Artima Targu Mures 1848Bulevardul 1848 nr. 59 - 63, Targu Mures, Jud. Mures
Artima Drobeta RevolutieiBd. Revolutiei 16 - 22 Decembrie 1989 nr. 19, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti
Artima CrangasiCalea Crangasi nr. 87, sector 6, Bucuresti
Artima Alba Iulia Bd. T. Vladimirescu nr. 50 A, Alba Iulia
Artima Buzau 4Bd. Unirii, bloc B 11, Buzau
Artima Brasov 5Bd. Victoriei nr. 4, Brasov
Artima Timisoara 4Str. Coriolan Brediceanu nr. 6, Timisoara
Artima PredealStr. Mihail Saulescu nr. 111, Predeal
Artima Brasov 6Str. Alexandru Vlahuta nr. 10, Brasov
Artima Tirgu Jiu AnaStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 19, Targu Jiu, jud. Gorj
Artima Sir DadoSos. Virtutii nr. 1, sector 6, Bucuresti
Artima Brasov 7Str. Traian nr. 4, Brasov
Artima Brasov 8 13 DecembrieStr. 13 Decembrie nr. 55, 57, 59 si Str. Aurel Vlaicu nr 112, 110, bl 23, Brasov
Artima GreencourtStr. Gara Herastrau nr. 4C, sector 2, Bucuresti
Artima Sibiu Piata RahovaStr. Rahovei nr. 45, Sibiu, Jud. Sibiu
Artima Bucurestii NoiStr. Bucurestii Noi nr. 20 - 28, sector 1, Bucuresti
Artima Cluj 5Str. Eroilor nr. 13, Floresti, jud. Cluj
Artima Targu Jiu 3Str. Unirii nr. 2C, Targu Jiu
Artima Timisoara 5Str. Uranus nr. 9 colt cu Str. Cristalului 9, 11, 13 Timisoara, Jud. Timis
Artima Vitan Business CenterStr. Branduselor nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, Vitan Business Center
Artima Targu Jiu 4Str. 1 Decembrie 1918 nr. 70 A, Targu Jiu
Artima Timisoara 7Bd. Cetatii nr. 1A, Timisoara, Jud Timis
Artima Craiova 3Str. Nicolae Iorga nr. 122-124, bl. A44-A45, Craiova, jud. Dolj
Artima ComarnicStr. Republicii nr. 4, Comarnic, jud. Prahova
Artima Craiova 4Str. Calea Bucuresti nr. 40-42-44, bl. P3, P4, P5, Craiova, jud. Dolj
Artima Oradea 3Str. Cazaban nr. 51, Oradea, jud. Bihor
Artima Chilia VecheStr. Chilia Veche nr. 2, Bucuresti, sector 6
Artima Timisoara 8Str 1 Decembrie, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, jud. Timis
Artima Craiova 5Bd. Oltenia nr. 1E, Craiova, jud. Dolj
Artima Craiova 6Str. Eugeniu Carada nr. 2, Craiova, jud. Dolj
Artima Craiova 7Str. Calea Bucuresti nr. 51B, Craiova, jud. Dolj
Artima FiliasiStr. Racoteanu nr. 170, bloc 15 - 16, Filiasi, jud. Dolj
Artima Cluj 6Str. Observatorului nr. 109A, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Artima Cluj 7Str. Albinii nr. 109, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Artima Cluj 8Str. Bucegi nr. 7, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Artima Cluj 9Str Lacramioarelor nr. 2, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Artima Iasi 6Soseaua Nationala nr. 55, Iasi, Jud. Iasi
Artima Buzau 5Bulevardul Unirii Bl P0 - P1
Artima BaicoiStr. Republicii nr. 107, Baicoi, jud. Prahova
Artima StefanestiComuna Stefanestii de Jos, tarla 41, jud. Ilfov
Artima Botosani 3Str Armeana, nr 2, Bl 10-11-12
Artima Botosani 4Blv Mihai Eminesucu , nr 48
Depozit Macromex Str. Italia nr.1-7, Chiajna Ilfov
Depozit NDLFL Sos. Andronache, nr.203 sector 2, Bucuresti
Artima DecebalBd Decebal nr 2, bloc H3, tronson I si II, Parter
Artima DorobantiCalea Dorobanti nr. 102 - 110, bl. 2, sector 1
Artima Mihai BravuSos Mihai Bravu nr 123 -135 , bloc D11, parter , sector 3, Bucuresti
Carefour Depozit Deva L&FComuna Bacia, Hunedoara, Poarta 1
Carefour Depozit DevaComuna Bacia, Hunedoara, Poarta 2
Carrefour Chiajna B2BStr Complexului nr.1, sat Chiajna, comuna Chiajna, judetul Ilfov
Carrefour Ploiesti B2BStr DN1, Zona KM6, Com Blejoi, Prahova
Carrefour Colosseum B2BSoseaua Chitilei nr 284-286 , sector 1, Bucuresti
Carrefour SediuStr. Gara Herastrau, nr. 4C, Green Court Bucharest, Cladirea B, Etajele 4-7, Sectorul 2, Bucuresti.
Artima SediuSat Chiajna,Comuna Chiajna,Autostrada Bucuresti -Pitesti, KM 11-12, Centru Comercial Carrefour Militari, Etaj 1, Biroul A
Supeco SediuBucuresti, sectorul 6, Splaiul Independentei, nr. 210, Centrul Comercial Carrefour Orhideea, etaj 1, biroul A
Supeco Rm Valcea 1 Str. Calea lui Traian, nr. 263, punct Cetatuia,poarta 1 jud. Valcea, B2C
Supeco Rm Valcea 2 Str. Calea lui Traian, nr. 263, punct Cetatuia,poarta 2 jud. Valcea, B2B
Supeco Targoviste B2CBulevardul I.C. Bratianu nr 14 (fost Arsenalului), Poarta 1, jud. Dambovita
Supeco Targoviste B2BBulevardul I.C. Bratianu nr 14 (fost Arsenalului), Poarta 2 , jud. Dambovita
Supeco SlatinaStr Crisan, nr. 31B si 31F, poarta 1
Supeco Slatina B2BStr Crisan, nr. 31B si 31F, poarta2
Supeco Giurgiu B-dul Mihai Viteazu nr. 5,poarta 1, jud. Giurgiu
Supeco Giurgiu B2b B-dul Mihai Viteazu nr. 5,poarta 2, jud. Giurgiu
Billa Bucureşti Postăvarului (Titan)032424 BUCURESTI SCT 3 STR POSTAVARUL 24-52 BUCURESTI SCT 3
Billa Headquarters - Floreasca Supermarket - Bucureşti Barbu Văcărescu020284 BUCURESTI SECTOR 2 STR B. VACARESCU 154-158 BUCURESTI SECTOR 2
Billa Bucureşti Drumul Taberei061444 BUCURESTI SECTOR 6 STR BRASOV 23 A BUCURESTI SECTOR 6
Billa Otopeni, Airport075100 OTOPENI, UD.ILFOV CALEA BUCURESTILOR ,NR 224E OTOPENI, UD.ILFOV
Billa Bucharest, City Mall041312 BUCURESTI SECTOR 4 SOS OLTENITEI 4 A BUCURESTI SECTOR 4
Billa Bucharest, Liberty Center050693 BUCURESTI,SECTOR 5 STR PROGRESULUI 151-171 BUCURESTI,SECTOR 5
Billa Bucharest, Piaţa Unu031422 BUCURESTI SECTOR 3 STR T. POPOVICIU 87 A BUCURESTI SECTOR 3
Billa Bucharest, Dorobanţi010553 BUCURESTI SECTOR 1 CAL DOROBANTILOR 31-33 BUCURESTI SECTOR 1
Billa Bucharest, New Town031534 BUCURESTI STR DRISTORULUI 91-95 BUCURESTI
Billa Bucharest, Promenada14459 BUCURESTI SECTOR 1 BDUL FLOREASCA NR 246B BUCURESTI SECTOR 1
Billa Bucharest, Minis032758 BUCURESTI SECTOR 3 AL BARAUL DUNARII 12 A BUCURESTI SECTOR 3
Billa Bucharest, Ferdinand021395 BUCURESTI BD FERDINAND I 118 BUCURESTI
Billa Bucharest, Cocor30173 BUCURESTI BLV IC BRATIANU NR 23-33 BUCURESTI
Billa Voluntari, Pipera014254 VOLUNTARI BULEVARDUL PIPERA NR. 55 BIS VOLUNTARI
Billa Bucharest, Gara de Nord111111 BUCURESTI STR GARA DE NORD, NR 1-3 BUCURESTI
Billa Piteşti, Victoriei110017 PITESTI STR VICTORIEI , NR 12 PITESTI
Billa Craiova Severinului200188 CRAIOVA CALEA SEVERINULUI 1-3 CRAIOVA
Billa Ploieşti Libertăţii100283 PLOIESTI STR LIBERTATII PLOIESTI
Billa Giurgiu Brâncoveanu080274 GIURGIU STR CTIN BRANCOVEANU 88 GIURGIU
Billa Orşova, 1 Decembrie 1918225200 ORSOVA STR 1 DECEMBRIE 1918, 14 ORSOVA
Billa Râmnicu Vâlcea Magheru240152 RM VALCEA STR T. VLADIMIRESCU RM VALCEA
Billa Ramnicu Valcea, Calea lui Traian246096 RAMNICU VALCEA CALEA LUI TRAIAN 121 RAMNICU VALCEA
Billa Slatina Cornişei230028 SLATINA STR CORNISEI 11 C SLATINA
Billa Olteniţa Cuza Vodă915400 OLTENITA,UD.CALARASI STR CUZA VODA 131 OLTENITA,UD.CALARASI
Billa Slatina, Aleea Muncii230016 SLATINA ALEEA MUNCII 2 SLATINA
Billa Câmpulung, Bratianu115100 CAMPULUNG STR I C BRATIANU, NR 8 CAMPULUNG
Billa Constanţa Şoseaua Mangaliei900111 CONSTANTA SOS MANGALIEI 74 CONSTANTA
Billa Galaţi Milcov (Billa Galaţi II)800535 GALATI STR MILCOV, MICRO 39 GALATI
Billa Tulcea, Coral Plazza Mall820004 TULCEA STR BABADAG 159 TULCEA
Billa Brăila 1 Decembrie 58 (Billa Brăila II)810249 BRAILA STR TRANSILVANIEI 1-5 BRAILA
Billa Brăila Milcov (Billa Brăila I)810312 BRAILA SOS BUZAULUI 16 BRAILA
Billa Galaţi, Macedona800459 GALATI STR MACEDONA 5 GALATI
Billa Mangalia, Portului905500 MANGALIA STR PORTULUI 44 A MANGALIA
Billa Galaţi, Domneasca800008 GALATI STR DOMNEASCA 24 GALATI
Billa Constanta, Tomis900647 CONSTANTA BD TOMIS 235 CONSTANTA
Billa Constanta, Rascoala900727 CONSTANTA STR RASCOALA DIN 1907, 8 CONSTANTA
Billa Cernavoda, Cazarmii905200 CERNAVODA CAZARMII NR 2 CERNAVODA
Billa Sibiu, Papiu Ilarian (Centru)550160 SIBIU STR PAPIU ILARIAN 2 SIBIU
Billa Sibiu, Avram Iancu550183 SIBIU STR AVRAM IANCU 1-3 SIBIU
Billa Sibiu, MondoStar550024 SIBIU BD VICTORIEI 42 SIBIU
Billa Braşov, Zorilor500274 BRASOV STR ZORILOR 4 BRASOV
Billa Sfântu Gheorghe Lunca Oltului520036 SFANTU GHEORGHE STR LUNCA OLTULUI SFANTU GHEORGHE
Billa Braşov, Cosmos500361 BRASOV STR URANUS 1 BRASOV
Billa Braşov, Spicului500460 BRASOV STR SPICULUI NR 7 BRASOV
Billa Mediaş Carpaţi551022 MEDIAS STR CARPATI 1-7 MEDIAS
Billa Mediaş, Sos. Sibiului551129 MEDIAS SOS SIBIULUI 38-40 MEDIAS
Billa Braşov, Star500019 BRASOV STR NICOLAE BALCESCU NR 62 BRASOV
Billa Sinaia, Carpati106100 SINAIA BLV CAROL I NR 41 SINAIA
Billa Rasnov, Calea Braşovului505400 RASNOV CALEA BRASOVULUI RASNOV
Billa Timişoara Iosif Bulbuca (Billa Timişoara I)300748 TIMISOARA BD LIVIU REBREANU 145-147 TIMISOARA
Billa Timişoara Circumvalaţiunii (Billa Timişoara II)300013 TIMISOARA STR CIRCUMVALATIUNII 1 TIMISOARA
Billa Arad Vasile Lucaciu310328 ARAD BD N.TITULESCU, ZONA III ARAD
Billa Deva Zaranduiui330182 DEVA CALEA ZARANDULUI DEVA
Billa Arad, Ştefan cel Mare310327 ARAD STR STEFAN CEL MARE 54 ARAD
Billa Arad, Atrium310141 ARAD CALEA AUREL VLAICU 10-12 ARAD
Billa Resita, Republicii320147 RESITA BD REPUBLICII 5-7 RESITA
Billa Petroşani 1 Decembrie 1918332057 PETROSANI STR 1 DECEMBRIE 1918, 135 PETROSANI
Billa Haţeg, Piaţa Unirii335500 HATEG PIATA UNIRII 2 HATEG
Billa Oradea, Ştefan cel Mare410437 ORADEA BD STEFAN CEL MARE 79 ORADEA
Billa Oradea, Piaţa Cetatii410520 ORADEA,UDETUL BIHOR PIATA CETATII 1 ORADEA,UDETUL BIHOR
Billa Arad, Ziridava310181 ARAD BD REVOLUTIEI 39-41 ARAD
Billa Timişoara, Sagului300488 TIMISOARA STR GH RANETI NR 28 TIMISOARA
Billa Bistrita, Gării420058 BISTRITA NASAUD STR GARII 48 BISTRITA NASAUD
Billa Satu Mare Anderco440228 SATU MARE STR C. S. ANDERCO 1 SATU MARE
Billa Baia Mare George Coşbuc (Billa Baia Mare I)430245 BAIA MARE STR GEORGE COSBUC 18 BAIA MARE
Billa Baia Mare Mărăşti (Billa Baia Mare II)430352 BAIA MARE STR MARASTI NR 4 BAIA MARE
Billa Cluj Calea Floreşti400509 CLU NAPOCA CALEA FLORESTI 56 CLU NAPOCA
Billa Cluj, Central400110 CLU NAPOCA REGELE FERDINAND 22-26 CLU NAPOCA
Billa Reghin Apelor545300 REGHIN, UDETUL MURES STR APELOR 4A REGHIN, UDETUL MURES
Billa Turda, Central401095 TURDA,UDETUL CLU STR REPUBLICII 13-14 TURDA,UDETUL CLU
Billa Cluj-Napoca, Zorilor400335 CLU-NAPOCA STR PASTEUR 75-77 CLU-NAPOCA
Billa Targu-Mures, Carm Olimp540397 TARGU MURES BULEVARDUL 1848, 46 A TARGU MURES
Billa Cluj-Napoca, Dacia400609 CLU STR DOROBANTILOR 84 CLU
Billa Targu-Mures, Moldovei540542 TARGU MURES STR MOLDOVEI TARGU MURES
Billa Iaşi Arcu700132 IASI STR ARCU 29 IASI
Bllla Bacău Ştefan cel Mare 28 (Billa Bacău I)600360 BACAU STR STEFAN CEL MARE 28 A BACAU
Billa Bacău Mioriţei 27 (Billa Bacău II)600280 BACAU STR MIORITEI 27 BACAU
Billa Bacau, Republicii600301 BACAU STR REPUBLICII 76 BACAU
Billa Oneşti, Marasesti601122 ONESTI,UD.BACAU STR MARASESTI 15 ONESTI,UD.BACAU
Billa Fălticeni, Revoluţiei725200 FALTICENI STR REVOLUTIEI 1 FALTICENI
Billa Iasi, Alexandru700575 IASI PIATA VOIEVOZILOR NR 1 IASI
Billa Piatra-Neamt, Unic610109 PIATRA NEAMT PIATA STEFAN CEL MARE 1 PIATRA NEAMT
Billa Piatra-Neamt, Petrodava610012 PIATRA NEAMT BULEVARDUL DECEBAL 3 PIATRA NEAMT
Billa Iasi, Moldova Mall700019 IASI STR PALAT 1 IASI
Billa Sebeş, Decebal515800 SEBES STR DECEBAL NR 1 SEBES
Billa Focşani, Dimitrie Cantemir620098 FOCSANI BVD DIMITRIE CANTENIR FOCSANI

ANEXA 2

Produsele participante sunt:

BrandCategorieSegmentSizeDenumire
PampersPants3SmallScutece chiloței Pampers Pants 3 Midi, 6-11 kg, 26 buc
PampersPants3MidScutece chiloței Pampers Pants 3 Midi, 6-11 kg, 60 buc
PampersPants4SmallScutece chiloței Pampers Pants 4 Maxi, 9-14 kg, 24 buc
PampersPants4MidScutece chilotei Pampers Pants 4 Maxi, 9-14 kg, 52 buc
PampersPants4LargeScutece chiloței Pampers Pants 4 Maxi, 9-14 kg, 104 buc
PampersPants5SmallScutece chiloței Pampers Pants 5 Junior, 12-18 kg, 22 buc
PampersPants5MidScutece chilotei Pampers Pants 5 Junior, 12-18 kg, 48 buc
PampersPants5LargeScutece chiloței Pampers Pants 5 Junior, 12-18 kg, 96 buc
PampersPants6SmallScutece chiloței Pampers Pants 6 Extra Large, 16+ kg, 19 buc
PampersPants6MidScutece chilotei Pampers Pants 6 Extra Large, 16+ kg, 44 buc
PampersPants6LargeScutece chiloței Pampers Pants 6 Extra large, 16+ kg, 88 buc

S.C DIRECT CALL CENTER S.R.L
Prin reprezentant
Ghenea Marian