Câștigă unul dintre cele 60 de vouchere de cumpărături de 100 RON!

Regulament

Regulamentul Oficial al campaniei promoționale "Când ai încercat ultima oara ceva pentru prima oară?" 21.09.2017 – 19.11.2017

 

Art. 1 - Organizatorii și Regulamentul oficial al campaniei promoționale

(1) Campania Când ai încercat ultima oara ceva pentru prima oară? denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul in BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1, inregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/23239/1992 Cod fiscal nr. RO 2786908, reprezentata prin Mircea Pascu, Administrator si Florina Voevod, Director Economic, denumita in continuare "Organizator". Campania se desfasoara in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afişarea acestuia pe site-ul www.pg.com/ro_RO/, dar si pe site-ul https://testeazainovatia.ro.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3. Organizatorul are obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

(5) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizatori, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.

(6) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

(7) Campania se desfasoara cu sprijinul operatorului de marketing DIRECT CALL CENTER S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Drumul Binelui, Nr. 4, Sector 4 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10916/2005, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO17704850, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 11214. Si al STRATEGAD CM, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Delea Veche, Nr. 16-18, Sector 2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13713/2012, cod de inregistrare fiscal (CIF): RO30933591.

Art. 2 - Teritoriul, logistica și durata de desfașurare a Campaniei

(1) Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator paginii https://testeazainovatia.ro.

(2) Campania va incepe in data de 21.09.2017, ora 12:00:01, ora Romaniei si se va incheia in data de 19.11.2017 ora 23:59:59, ora Romaniei. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. 4.

(3) La campanie pot participa doar produsele ce sunt achizitionate din magazinele participante asa cum sunt precizate in anexa 1 – Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Carrefour online si bringo.com.

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3 - Produsele participante

(1) Produsele participante in Campanie sunt:

➢ Orice produs Ariel, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Lenor, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Fairy, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Mr. Proper, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Ambipur, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Oral-B, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Gillette, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Gillette Venus, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Head&Shoulders, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Old Spice indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Pantene, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Blend-a-med indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;
➢ Orice produs Always indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului;

(2) La aceasta campanie participa doar produsele comercializate in magazinele Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Carrefour online si pe http://www.bringo.ro/.Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

(3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campanie din magazinele participante, si nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinelor participante la prezenta Campanie.

Art. 4 - Dreptul de participare

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 20 septembrie 2017, inclusiv, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”) si care au cumparat din magazinele participante in perioada specificata la art. 2, alin. 2, orice produs P&G participant (asa cum sunt descrise ele la art. 3 alin. 1).

(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, ai agentiilor implicate, angajatii Procter&Gamble Romania, precum si rudele de gradul intai si II ale acestora (copii, parinti, frati/ surori) si sotul/ sotia.

(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campania promotionala.

(4) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul participantilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator si Beneficiar pot fi folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marcile acestuia „Ariel, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Ambipur, Oral B, Gillette, Gillette Venus, Head&Shoulders, Old Spice, Pantene, Blend-a-med, Always”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

(6) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii ori a celui desemnat de acesta este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 5 - Mecanismul Campaniei

Participantul trebuie sa achizitioneze orice produs P&G, inscrie bonul pe www.testeazainovatia.ro, lasa un rating si review si poate castiga zilnic un shopping voucher in valoare de 100 RON.

(1) Participantul trebuie sa achizitioneze orice produs P&G, inscrie bonul pe www.testeazainovatia.ro, lasa un rating si review si poate castiga zilnic un cupon de cumparaturi in valoare de 100 RON.

(2) Pentru a participa la prezenta Campanie fiecare persoana interesata trebuie:

A. Sa cumpere din orice hypermarket Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Carrefour online si pe http://www.bringo.ro/, unul sau mai multe produse participante la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin. 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. al 1);
B. Sa acceseze site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi creeze un cont nou sau sa se logheze in site cu optiunea Facebook;
C. Sa inscrie bonul de casa pe www.testeazainovatia si sa lase un rating si review si poate castiga un cupon de cumparaturi in valoare de 100 RON;
D. Participantii care vor inscrie pe site-ul www.testeazainovatia.ro bonul fiscal ce contine unul sau mai multe produse participante la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin. 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. al 1) pe un bon de casa/o factura fiscala vor fi inscrisi la tragerea la sorti la finalul campaniei (60 castigatori).

(3) Creare cont

i. Pentru a se inscrie in Campanie, un consumator trebuie sa-si creeze un cont pe site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi completeze datele personale in formularul de inscriere. De asemenea, poate sa foloseasca si optiunea “Conecteaza-te cu Facebook”, prin care isi va crea cont in site folosind profilul si datele furnizate de Facebook, urmand ca, ulterior, sa isi completeze restul datelor personale solicitate (ex: numar de telefon).

ii. Consumatorii trebuie sa completeze in formularul de inscriere urmatoarele date personale:

• Prenume
• Nume
• E-mail
• Parola
• Confirmare parola
• Numar de telefon

iii. Pentru a finaliza crearea contului, utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Conditiile Campaniei.

iv. De asemenea, utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife opţionale ca este de acord cu primirea de informaţii cu caracter promoţional despre viitoarele campanii din partea Procter&Gamble Distribution SRL prin orice mijloace de comunicare (poşta, email, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege).

v. Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa valida de e-mail sau fara numar de telefon).

vi. Obligatia incsrierii de date corecte apartine in totalitate participantilor. Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu prin tragere la sorti pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de produse participante ce se regasesc pe un bon de casa si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie.

(4) Incarcare imagine bon fiscal

i. Dupa generarea contului, utilizatorul va fi invitat sa incarce o imagine (fotografie / scan) cu bonul fiscal ce atesta achizitionarea produselor participante, asigurandu-se de vizibilitatea urmatoarelor date:

• Adresa magazinului emitent
• Produsul/ Produsele participante
• Numarul bonului fiscal
• Data emiterii bonului fiscal

ii. Exemplificam mai jos, prin incercuire, in ce constau datele de pe bon, dintr-un exemplu de imagine a unui bon fiscal.

iii. Un bon fiscal poate fi inscris pe site de catre un participant la Campanie doar o singura data, cu incadrare in perioada Campaniei mentionata la art. 2. alin 2. de mai sus.

iv. Participantul va trebui sa pastreze bonul de casa in original, ce atesta achizitionarea acelui produs in perioada Campaniei.

v. In cazul in care, la verificarea inscrierii, se constata ca lipsesc anumite date, datele introduse sunt gresite sau datele de pe bon sunt neclare, Participantul va fi contactat telefonic de catre un Operator al Campaniei in vederea obtinerii datelor corecte si finalizarii inregistrarii in Campanie. Organizatorul este absolvit de orice raspundere in situatia in care Participantul nu a raspuns apelului telefonic, a avut telefonul inchis, s-a aflat intr-o zona fara semnal GSM sau in orice alta situatie similara care a impiedicat realizarea conexiunii telefonice cu Participantul. Organizatorul isi asuma obligatia de a incerca contactarea Participantului de 3 ori.

(5) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(6) Premiile garantate vor fi alocate de catre Organizator aleator, din oricare dintre cele 4 tipuri de premii mentionate la art. 6.2 in limita stocului disponibil.

(7) Toti participantii care s-au inscris in Campanie, achizitionand produsele participante precizate la art. 3 alin. 1, in perioada 21.09.2017 – 19.11.2017si din Magazine Participante precizate in anexa 1 vor intra in tragerea la sorti pentru unul din cele 60 de premii ce constau in cupoane de cumparaturi in valoare de 100 RON la Carrefour.

Art. 6 – Premiile si acordarea lor

Art. 6.1- Acordarea premiilor

(1) Tragerea la sorţi pentru desemnarea caștigatorilor se va efectua in prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai companiilor implicate in organizarea Campaniei promoţionale si vor fi asistate de un notar.

(2) Tragerea la sorți va avea loc in termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea campaniei si in cadrul tragerii la sorti se vor extrage 60 de castigatori si 60 de rezerve.

(3) Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine telefonul si sms-ul participant.

Art. 6.2 - Premiile

Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt:

Tip premiuPremiuNumar premiiValoare comerciala lei (cu TVA)Valoare bruta premiu (taxe incluse)
VoucherVoucher 100 lei60100100

(1) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea schimbarii acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

(2) Aceasta Campanie este organizata, desfasurata și finanțata exclusiv de catre agenție / P&G [si subcontractantii sai]. Producatorii, importatorii și furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliati si nici nu co-sponsorizeaza aceasta promoție.

(3) Premiile vor fi expediate prin intermediul unei firme de curierat, preselectata de catre organizator, in termen de maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza prezentarii cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului.

(4) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia.

Art. 7 - Conditii de validare

(1) Pentru validarea premiilor, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa poata fi contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie, in termen de 2 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator; numarul de incercari de contactare va fi de maximum 5 ori.
• In momentul contactarii sa declare Nume, Prenume, Telefon, adresa completa, precum si CNP pentru premiile unde este necesara achitarea obligatiilor fiscale.

(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu poate fi contactat, nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(3) Se va apela la rezerve pentru acordarea marelui premiu in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut livra in termen de 15 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

(5) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea eventualelor situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal.

(6) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea erorii de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este ilizibil;

(7) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea:

• Pierderii bonului fiscal ori deteriorarii ce-l face ilizibil;
• Eventualelor situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal; conform Regulamentului premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produselor participante prin prezentarea in original a bonului fiscal.

Art. 8 - Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv in cazul imposibilitații Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. In cazul in care premiile se vor epuiza inainte de data de final a campaniei, nu se vor mai acorda alte premii, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului pe platforma online.

(2) Situațiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritați publice competente.

(3) In situațiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanți, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostința publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 9 - Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de catre instanța competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 10 - Taxe

(1) Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizatori, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

(2) Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/2015. Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritatile Fiscale, exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor de plata aferente impozitului pe premii.

Art. 11 - Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (19.11.2017), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa Organizatorului (in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei, campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor).

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (19.11.2017), (in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei, Campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului prin afişarea acestuia pe site-ul www.pg.com/ro_RO/, dar si pe site-ul https://testeazainovatia.ro). Organizatorul nu va avea nici un fel de raspundere in legatura cu eventualele achizitii de Produse participante, realizate de consumatori inainte de incetarea inainte de termen a Campaniei.

(3) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(4) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

• corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe site-ul www.testeazainovatia.ro;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor inscrise in campanie, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea de bonuri necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorii nu vor fi obligati sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament;
• imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
• intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
• eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
• Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(6) Site-ul www.testeazainovatia.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.In conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, in vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la folosirea cookie-urilor.Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de cstre administratorul site-ului, denumit in continuare "Administrator", fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza, denumite in continuare "Utilizatori". Accesand si navigand pe acest site, Utilizatorii accepta implicit, termenii de utilizare descrisi in continuare. In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea acestui serviciu.

(7) Pe paginile noastre web sunt folosite social-plugin-uri de la Facebook. In acest sens utilizam inregistrare cu contul de facebook. Acesta este un serviciu al companiei Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SUA). Cand utilizati una dintre paginile noastre web care contine un astfel de plugin, acesta nu realizeaza nicio legatura cu aceasta companie. Conexiunea este realizata exclusiv in urma acordului dumneavoastra explicit, care va este solicitat dupa ce faceti click pe un buton corespunzator.

Art. 12 - Date personale

(1) Prin participarea la campania promotionala Când ai încercat ultima oara ceva pentru prima oară?, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103, in scopul participarii la aceasta Campanie si acordarii premiilor. Organizatorul, SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL., este, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, imputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii in scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble Distribution SRL, si este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 1245. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia Procter & Gamble Romania , operatorul de marketing al Organizatorului - DIRECT CALL CENTER S.R.L., administratorul platformei WEB STRATEGAD si compania selectata pentru a efectua expeditiile premiilor. Participarea la promotia Când ai încercat ultima oara ceva pentru prima oară? constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta si numarul de telefon va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale şi utilizate in scopul desfaşurarii acesteia de la toţi Participanţii prin intermediul formularului de participare: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail si adresa de corespondenta. Prin participarea la Campania promoţionala şi completarea Datelor Personale in formularul de participare, Participanţii işi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectarea, utilizarea şi stocarea acestora) in scopul desfaşurarii prezentei Campanii promoţionale.

(3) Prin participarea la Campania promoţionala, toţi Participanţii işi exprima acordul in mod expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL in vederea indeplinirii obligaţiilor fiscale ale Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL şi, in masura in care au optat in acest sens, in scopul transmiterii catre participanţi a unor comunicari cu caracter publicitar şi marketing direct. Prin participarea la Campania promoţionala, Participanţii işi exprima acordul ca Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor şi serviciilor Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, precum şi ale societaţilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum şi pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii şi produse;
- transmiterea prin telefon sau SMS, poşta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informaţiilor privind servicii şi produse;
- participarea la diverse concursuri şi alte acţiuni promoţionale de marketing şi publicitate privind anumite servicii şi produse;
- realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

(4) Participantilor la campania promotionala Când ai încercat ultima oara ceva pentru prima oară? le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
- dreptul de a solicta stergerea datelor;

Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:

- La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul in BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1 Cererile vor fi solutionate de catre Operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii, imputernicitul SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL avand numai calitatea de intermediar intre operator si participant, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Imputernicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au formulat astfel de cereri. Operatorul se obliga:

• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
• sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
• sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului sau sub forma exercitarii dreptului de „opt-out” disponibila la momentul primirii mesajelor publicitare, in functie de modalitatea de transmitere a acestora, in ceea ce priveste dreptul de a nu mai primi pe viitor mesaje publicitare.

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitului mai sus mentionat al Procter & Gamble Distribution SRL.

Art.13 – Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii, organizatorul campaniei promotionale poate fi contact intre orele 10.00 – 18.00 la numarul de telefon 0213040191 (numar cu tarif normal) sau la adresa de e-mail office.ro@geometry.com.

(2) Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana sambata intre orele 9:00 - 19:00 (cu exceptia Sarbatorilor Legale) cand vor exista operatoare care vor raspunde la intrebari, iar in afara programului mentionat anterior va raspunde un robot care va comunica programul de functionare a liniei telefonice cu operator.

ANEXA 1

Magazinele participante la campanie sunt:

MagazinAdresa
Carrefour ChiajnaStr Complexului nr.1, sat Chiajna, comuna Chiajna, judetul Ilfov
Carrefour OrhideeaSpl Independentei nr 210, sector 6, Bucuresti
Carrefour ColentinaSos Colentina nr 426-426A, Sector 2, Bucuresti
Carrefour BrasovCalea Bucurestilor nr 107, Brasov
Carrefour PloiestiStr DN1, Zona KM6, Com Blejoi, Prahova
Carrefour BaneasaStr Bucuresti- Ploiesti, nr 44A, Sector 1, Bucuresti
Carrefour ConstantaBd Tomis nr 391, Constanta
Carrefour UniriiStr Corneliu Coposu Nr2, Sector 3, Bucuresti
Carrefour ClujStr Avram Iancu , DN1, Sat Floresti, Com Floresti, Cluj
Carrefour IasiStr Bucium nr 36, Iasi
Carrefour BrailaSat Varsatura, Com Chiscani, Braila
Carrefour SuceavaCalea Unirii nr 27, 27 Bis, Suceava
Carrefour AradCalea Aurel Vlaicu, nr 299/6, Arad
Carrefour PitestiDN65BKM6+0,72, Com Bradu, Arges
Carrefour VitantisStr Vitan - Barzesti, nr 74, Sector 4, Bucuresti
Carrefour Iasi EraStr Pacurari Nr Ses Bahului, Iasi
Carrefour FocsaniCalea Moldovei, Nr 32, Focsani, Vrancea
Carrefour SibiuDN1, Km 306, Com Selimbar, Sat Selimbar, Sibiu
Carrefour BuzauBD Unirii NR 232, Buzau
Carrefour OradeaStr Nufarului,Nr 30, Oradea, Bihor
Artima BrasovStr Crisului NR 18, Brasov
Carrefour BerceniStr Metalurgiei, NR 12-18, Sector 4, Bucuresti
Carrefour Oradea EraCalea Aradului , Nr DN 79, Oradea , Bihor
Carrefour DrobetaEuropean Retail Park, BD alunis, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, Jud Mehedinti
Carrefour ColosseumSoseaua Chitilei nr 284-286 , sector 1, Bucuresti
Carrefour BotosaniStr Mihai Eminescu nr 2, Botosani
Carrefour DevaSantuhalm FN, judet Hunedoara
Carrefour GalatiBd George Cosbuc nr 251, Galati
Carrefour VulcanStr. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, bucuresti
Carrefour Targu JiuStr. Termocentralei nr. 10, Targu Jiu, jud. Gorj
Carrefour Mega MallB-dul Pierre de Coubertin nr. 3 - 5, sector 2, Bucuresti
Carrefour TimisoaraCalea Sagului nr. 100, Timisoara
Carrefour Park LakeStr. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucuresti
Carrefour OborStr. Ziduri Mosi nr. 23 (pe fosta platforma a fabricii Proplast), sector 2, Bucuresti
Artima ValceaStr DR Hacman , Nr 29A
Artima CampinaStr Republicii nr 16-18, Campina, Prahova
Artima PetrosaniStr Horia, Nr FN, Petrosani, Hunedoara
Artima ResitaStr Fagarasului nr 15, Resita, Caras Severin
Artima Resita NeraPta 1 Decembrie 1918, nr 1, Resita , Caras Severin
Artima CaransebesStr Mihai Viteazu , nr 18, Caransebes, Caras Severin
Artima LugojStr Nicolae Balcescu, nr 5, Lugoj, Timis
Artima DevaBD 22 Decembrie nr 37, Deva, Huneadoara
Artima SimeriaStr Avram Iancu , Nr FN, Simeria, Hunedoara
Artima HunedoaraBd Mihai Viteazu , nr FN, Hunedoara
Artima SeverinStr Horia, nr 12, Drobeta Turnu Severin, Mehedinti
Artima SannicolauStr Republicii nr 17, Sannicolau Mare, Timis
Artima AradStr Tunarilor, nr 1A, Bl 32-35, Arad
Artima OradeaStr Corneliu Coposu nr 10, Oradea, Bihor
Artima ZalauPta Iuliu Maniu, nr 25, Zalau, Salaj
Artima Baia MareStr Garii FN, Baia Mare, Maramures
Artima SighetPta 1 Decembrie 1918, Sighetul Marmatiei, Maramures
Artima DejStr Unirii nr 2, Dej, Cluj
Artima BistritaStr Garii nr 17, Bistrita, Bistrita Nasaud
Artima BacauStr Erou Ciprian Pintea, nr 29, Bacau
Artima CraiovaStr Oltet , nr 30-32, Craiova, Dolj
Artima TimisoaraStr Carol Telbisz, nr 3, Timisoara, Timis
Artima TurdaPta 1 Decembrie, nr 34-36, Turda, Cluj
Artima PloiestiBd Republicii nr 17-25, Ploiesti , Prahova
Artima GorjuluiBD Iuliu Maniu nr 140, sector 6, Bucuresti
Artima Drumul TabereiBD Drumul Taberei nr 124 , sector 6, Bucuresti
Artima RazoareSos Panduri nr 71, Sector 5, Bucuresti
Artima Home Design MallBd Ghencea nr 126-132, sector 6, Bucuresti
Artima DelfinuluiSos Pantelimon nr 249, BL 48, P, sector 2, Bucuresti
Artima AlexandriaStr Libertatii nr 242, Alexandria, Teleorman
Artima ClujStr Bucegi nr 19, Cluj Napoca
Artima CaramfilStr Nicolae Caramfil nr 71-73, sector 1, Bucuresti
Artima HuedinStr Huedin nr 19,sector 4, Bucuresti
Artima TargovisteStr Garii nr 6, Targoviste, Dambovita
Artima Cluj MarastiCalea Dorobantilor, FN, Cluj Napoca, Cluj
Artima Targoviste 2Str.Tricolorului nr. 2, Targoviste, jud Dambovita
Artima Cluj 4 Str Ploiesti Nr 6-8, Clu-Napoca, Jud Cluj
Artima Ploiesti 3 Str 1 Decembrie, Nr4, Ploiesti, Jud Prahova
Artima GalatiSTR BRAILEI NR 17, COMPLEX POTCOAVA DE AUR
Artima CraiovaBd 1 mai nr 78, Craiova
Artima BrailaComplex Comercial Microhala Hipodrom, str Scolilor nr 85, Braila
Artima PiperaBd Pipera nr 17 ( fosta SOS Pipera Tunari nr 17),Voluntari, Ilfov
ARTIMA SINCAIBD GHEORGHE SINCAI NR 1-1A, SCETOR 4, BUCURESTI
Artima TimisoaraStr Burebista nr 11,( Piata Dacia ), Parter , Timisoara, Timis
Artima RebreanuStr Liviu Rebreanu nr 1, Sector 3, Bucuresti
Carrefour Depozit Cefin L&FStr Italia nr 1-7, Com Chiajna, Sat Chiajna, Jud Ilfov, Poarta 2
Carrefour Depozit CefinStr Italia nr 1-7, Com Chiajna, Sat Chiajna, Jud Ilfov, Poarta 1
Artima VeteranilorBd Iuliu Maniu nr 78 -80 , sector 6, Bucuresti
Artima MinisAleea Barajul Dunarii nr 12A, sector 3, Bucuresti
Artima Galati 2 Cartier Micro 19,Unitatea nr 19, Complex Comercial Micro 19,Galati
Artima Timisoara 3 Bd Dambovita, nr 49A, Timisoara
Artima Iasi 3BD Tudor Valdimirescu FN, Complex Tudor Vladimirescu, Iasi
Artima Iasi 4Str Nastasie Panu, nr 46, Iasi
Artima BuzauPiata Daciei nr 1, Buzau
Artima Braila 4Str Mihai Eminescu nr 90, Complex Comercial Dunarea, Braila
Artima Ploiesti DaciaBd Republicii nr 117, BL 10E, parter + etaj, Ploiesti
Artima Ploiesti Malu RosuStr Malu Rosu nr 112, Complex Malu Rosu, Ploiesti
Artima PitestiStr Victoriei nr 85, Parter, Pitesti
Artima Brasov 3Calea Bucuresti nr 71, Brasov
Artima Galati 1 DecembrieStr 1 Decembr1918, nr 7S1, Galati
Artima Galati DunareaBd Brailei nr 220, Galati
Artima CulturalBulevardul Alexandru Obregia nr 31, bloc 15, Sector 4 , Bucuresti.
Artima Bacau 2Str. Drumbavei nr. 3 (2), bl. 4, sc. A, parter, Municipiul Bacau, Judetul Bacau.
Artima FocsaniPiata Moldovei nr. 1, Focsani, judetul Vrancea
Artima Bacau 3Str. Mioritei nr. 16, municipiul Bacau, judetul Bacau
Artima VasluiStr. Stefan cel Mare nr. 82, Vaslui, judetul Vaslui.
Artima Constanta 2Str. Stefan cel Mare nr. 72, Constanta, jud. Constanta
Artima Constanta 3Al. Albatros nr. 4, Bl. AaV23, RDC (piata CET)
Artima Constanta 1 DecembrieBd.1Decembrie nr.10, Constanta
Artima Constanta 4Bd. Alexandru Lapusneanu nr 62, Constanta
Artima Constanta 5Str. Cismelei nr. 8, Constanta
Artima Constanta 6Str. Cismelei nr. 16, Constanta (Tomis 4)
Artima BotosaniStr.Calea Nationala nr.91,intersectie cu Grivitei,Botosani
Artima Bacau4Str.Republicii nr.74,Bacau
Artima Buzau Hala CentralaStr. Lt. Constantin Godeanu nr. 5, Buzau
Artima MoinestiStr. Tudor Vladimirescu, bl.5, sc.A, Moinesti, jud. Bacau
Artima Iasi 5Str Salciilor, nr.8, bl.828, tronson II si III, Iasi, jud. Iasi
Artima Piatra NeamtBd. Traian nr. 82 (fost 130), jud. Neamt
Artima Braila DorobantilorBd. Dorobantilor nr. 78, bl. C1 colt cu Str. 1 Decembrie 1918 nr. 152, bl. C2, jud. Braila
Artima Brasov ONIXBd Grivitei nr 77,79, 81 , 83 si Str 13 Decembrie nr 15, bl 1, Brasov
Artima BacauStr Marasesti nr. 114, Bacau, Jud. Bacau
Artima SlatinaStr. A. I Cuza nr. 20, Slatina, jud. Olt
Artima MioveniBd. Dacia + Str. Postei, bl. D1, parter, Mioveni, Jud. Arges
Artima Mures MallPiata Victoriei nr. 14, Centrul Comercial Mures Mall, Targu Mures, Jud. Mures
Artima Ramnicu Valcea WinmarktStr. Calea lui Traian nr. 127, Ramnicu Valcea, jud. Valcea
Artima Targu Mures FavoritBd. 1 decembrie 1918 nr. 2017, Targu Mures, jud. Mures
Artima Targujiu1Calea Eroilor nr. 6, Targu Jiu, jud. Gorj
Artima Ploiesti CinemaStr. Inelului nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova
Artima Drobeta VladimirescuBd. Tudor Vladimirescu nr. 265, respectiv Str. Petre Sergescu nr. 2, scara 6, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinti
Artima Targu Mures 1848Bulevardul 1848 nr. 59 - 63, Targu Mures, Jud. Mures
Artima Drobeta RevolutieiBd. Revolutiei 16 - 22 Decembrie 1989 nr. 19, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti
Artima CrangasiCalea Crangasi nr. 87, sector 6, Bucuresti
Artima Alba Iulia Bd. T. Vladimirescu nr. 50 A, Alba Iulia
Artima Buzau 4Bd. Unirii, bloc B 11, Buzau
Artima Brasov 5Bd. Victoriei nr. 4, Brasov
Artima Timisoara 4Str. Coriolan Brediceanu nr. 6, Timisoara
Artima PredealStr. Mihail Saulescu nr. 111, Predeal
Artima Brasov 6Str. Alexandru Vlahuta nr. 10, Brasov
Artima Tirgu Jiu AnaStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 19, Targu Jiu, jud. Gorj
Artima Sir DadoSos. Virtutii nr. 1, sector 6, Bucuresti
Artima Brasov 7Str. Traian nr. 4, Brasov
Artima Brasov 8 13 DecembrieStr. 13 Decembrie nr. 55, 57, 59 si Str. Aurel Vlaicu nr 112, 110, bl 23, Brasov
Artima GreencourtStr. Gara Herastrau nr. 4C, sector 2, Bucuresti
Artima Sibiu Piata RahovaStr. Rahovei nr. 45, Sibiu, Jud. Sibiu
Artima Bucurestii NoiStr. Bucurestii Noi nr. 20 - 28, sector 1, Bucuresti
Artima Cluj 5Str. Eroilor nr. 13, Floresti, jud. Cluj
Artima Targu Jiu 3Str. Unirii nr. 2C, Targu Jiu
Artima Timisoara 5Str. Uranus nr. 9 colt cu Str. Cristalului 9, 11, 13 Timisoara, Jud. Timis
Artima Vitan Business CenterStr. Branduselor nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, Vitan Business Center
Artima Targu Jiu 4Str. 1 Decembrie 1918 nr. 70 A, Targu Jiu
Artima Timisoara 7Bd. Cetatii nr. 1A, Timisoara, Jud Timis
Artima Craiova 3Str. Nicolae Iorga nr. 122-124, bl. A44-A45, Craiova, jud. Dolj
Artima ComarnicStr. Republicii nr. 4, Comarnic, jud. Prahova
Artima Craiova 4Str. Calea Bucuresti nr. 40-42-44, bl. P3, P4, P5, Craiova, jud. Dolj
Artima Oradea 3Str. Cazaban nr. 51, Oradea, jud. Bihor
Artima Chilia VecheStr. Chilia Veche nr. 2, Bucuresti, sector 6
Artima Timisoara 8Str 1 Decembrie, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, jud. Timis
Artima Craiova 5Bd. Oltenia nr. 1E, Craiova, jud. Dolj
Artima Craiova 6Str. Eugeniu Carada nr. 2, Craiova, jud. Dolj
Artima Craiova 7Str. Calea Bucuresti nr. 51B, Craiova, jud. Dolj
Artima FiliasiStr. Racoteanu nr. 170, bloc 15 - 16, Filiasi, jud. Dolj
Artima Cluj 6Str. Observatorului nr. 109A, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Artima Cluj 7Str. Albinii nr. 109, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Artima Cluj 8Str. Bucegi nr. 7, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Artima Cluj 9Str Lacramioarelor nr. 2, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Artima Iasi 6Soseaua Nationala nr. 55, Iasi, Jud. Iasi
Artima Buzau 5Bulevardul Unirii Bl P0 - P1
Artima BaicoiStr. Republicii nr. 107, Baicoi, jud. Prahova
Artima StefanestiComuna Stefanestii de Jos, tarla 41, jud. Ilfov
Artima Botosani 3Str Armeana, nr 2, Bl 10-11-12
Artima Botosani 4Blv Mihai Eminesucu , nr 48
Depozit Macromex Str. Italia nr.1-7, Chiajna Ilfov
Depozit NDLFL Sos. Andronache, nr.203 sector 2, Bucuresti
Artima DecebalBd Decebal nr 2, bloc H3, tronson I si II, Parter
Artima DorobantiCalea Dorobanti nr. 102 - 110, bl. 2, sector 1
Artima Mihai BravuSos Mihai Bravu nr 123 -135 , bloc D11, parter , sector 3, Bucuresti
Carefour Depozit Deva L&FComuna Bacia, Hunedoara, Poarta 1
Carefour Depozit DevaComuna Bacia, Hunedoara, Poarta 2
Carrefour Chiajna B2BStr Complexului nr.1, sat Chiajna, comuna Chiajna, judetul Ilfov
Carrefour Ploiesti B2BStr DN1, Zona KM6, Com Blejoi, Prahova
Carrefour Colosseum B2BSoseaua Chitilei nr 284-286 , sector 1, Bucuresti
Carrefour SediuStr. Gara Herastrau, nr. 4C, Green Court Bucharest, Cladirea B, Etajele 4-7, Sectorul 2, Bucuresti.
Artima SediuSat Chiajna,Comuna Chiajna,Autostrada Bucuresti -Pitesti, KM 11-12, Centru Comercial Carrefour Militari, Etaj 1, Biroul A