Regulament

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale "PG te premiaza in magazinele Carrefour" 08.02.2018-08.03.2018

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

(1) Campania " PG te premiaza in magazinele Carrefour"este organizată şi desfăşurată de către SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23239/1992 Cod fiscal nr. RO 2786908, reprezentata prin Mircea Pascu, Administrator si Florina Voevod, Director Economic, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfasoara în beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, având C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare "Regulamentul oficial").

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul www.testeazainovatia.ro dar si pe site-ul http://www.pg.com/ro_RO/brands/regulations.shtml.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

(5) STRATEGAD CM SRL societate cu personalitate juridică română, cu sediul în Delea Veche 16-18, ap. 15, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40/13713/2012, cu codul fiscal nr. RO30933591, având contul bancar nr. RO51CARP0451P0064903RO01 , deschis la Banca PATRIA BANK reprezentată legal prin Cristian Mihai in calitate de Administrator este responsabila de buna functionare a mecanismului de primire si inregistrare pe site-ul www.testeazainovatia.ro . Orice reclamatie privitoare la functionarea site-ului www.testeazainovatia.ro va fi solutionata de catre acestia.

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator paginii https://testeazainovatia.ro.

(2) Campania va fi lansată la data de 08 Februarie 2018, ora 12:00:01, ora Romaniei şi va înceta la data de 08 Martie 2018 ora 23:59:59, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, disponibil gratuit pe www.testeazainovatia.ro dar si pe http://www.pg.com/ro_RO/brands/regulations.html. În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (4).

(3) La campanie pot participa doar produsele ce sunt achizitionate din magazinele Carrefour hypermarket participante la campanie asa cum sunt precizate in Art. 3 a prezentului regulament.

Art. 3- Produsele participante

(1) Produsele participante în Campanie sunt:

- Pachetele Cadou P&G Gillette, indiferent de sortiment sau gramaj;
- Pachetele Cadou P&G Oral-B, indiferent de sortiment sau gramaj;
- Pachetele Cadou P&G Pantene, indiferent de sortiment sau gramaj;
- Pachetele Cadou P&G Old Spice, indiferent de sortiment sau gramaj;
- Pachetele Cadou P&G H&S, indiferent de sortiment sau gramaj.

Art. 4- Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani sau persoana juridica/persoana fizica autorizata/asociatii familiale (denumita in continuare "Participant") care îndeplineşte urmatoarele criterii:

i) a cumpărat, în perioada stipulată la Art. 2 alin. (2), pe un bon de casă sau factura fiscală pachete P&G participante la campanie), aşa cum sunt ele descrise la Art.3, alin. (1);
ii) prin participarea la această campanie acceptă integral şi liber consimţit prevederile acestui regulament.

(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, ai magazinului Carrefour hypermarket şi ai P&G, precum si rudele de gradul întâi ale acestora.

(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campania promotionala.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

(5) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii ori a celui desemnat de acesta este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 5-Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a participa la prezenta Campanie si a castiga una din cele 3 sedinte foto profesionale, fiecare persoana interesata trebuie sa:

A. Cumpere din orice Carrefour Hypermarket produse participante la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. alin 2);
B. Acceseze site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi creeze un cont nou sau se logheze in site cu optiunea Facebook/Google
C. Sa inscrie bonul pe www.testeazainovatia.ro pentru a participa la tragerea la sorti pentru unul din cele 3 premii.

(2) Creare cont

i. Pentru a se inscrie in Campanie pentru a castiga cele 3 sedinte foto profesionale , un consumator trebuie sa-si creeze un cont pe site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi completeze datele personale in formularul de inscriere. De asemenea, poate sa foloseasca si optiunea "Conecteaza-te cu Facebook/Google", prin care isi va crea cont in site folosind profilul si datele furnizate de Facebook/Google, urmand ca, ulterior, sa isi completeze restul datelor personale solicitate (ex: numar de telefon).
ii. Consumatorii trebuie sa completeze in formularul de inscriere urmatoarele date personale:

- Prenume
- Nume
- E-mail
- Parola
- Confirmare parola
- Numar de telefon

iii. Pentru a finaliza crearea contului, utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Conditiile Campaniei.
iv. De asemenea, utilizatorul va fi invitat să confirme prin intermediul unei bife opţionale că este de acord cu primirea de informaţii cu caracter promoţional despre viitoarele campanii din partea Procter&Gamble Distribution SRL prin orice mijloace de comunicare (poştă, email, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege).
v. Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa valida de e-mail sau fara numar de telefon).
vi. Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor. Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu prin tragere la sorti pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de produse participante ce se regasesc pe un bon de casa sau factura fiscala si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie.

(3) Inscrierea bonului fiscal sau a facturii fiscale

i. Dupa generarea contului, utilizatorul va fi invitat sa inscrie un bon fiscal sau o factura fiscala pe care au fost achizitionate produsele participante:

- Magazinului emitent
- Brand produse
- Numarul bonului fiscal sau al facturii fiscale
- Data emiterii bonului fiscal sau a facturii fiscal

ii. Un bon fiscal poate fi inscris pe site de catre un participant la Campanie doar o singura data indiferent de numarul produselor participante ce se regasesc pe bonul fiscal, cu incadrare in perioada Campaniei mentionata la art. 2. alin 2. de mai sus.
iii. Este acceptata inregistrarea pe site a minim 1 produs participant pe acelasi bon. Participantul va trebui sa pastreze bonul de casa sau factura fiscala in original, ce atesta achizitionarea produselor participante in perioada Campaniei.
iv. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs.

(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(5) Toti participantii care s-au inscris in Campanie, achizitionand produsele participante precizate la art. 3 alin. 1, in perioada 08.02.2018 - 08.03.2018 si din magazine Carrefour hypermarket vor intra in tragerea la sorti pentru unul din cele 3 de premii din magazinele Carrefour hypermarket.

(6) După data încetării Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la Art. 3 din prezentul Regulament îşi pierd calitatea de produse participante, Organizatorul nemaiavând nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce clienţii magazinelor la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.

(7) Toate produsele oferite trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de către Organizatori.

Art. 6 - Castigurile

(1) Premiile oferite pentru toată campania sunt:

Premiu CantitateValoare Unitara (fara TVA)Valoare Unitara (cu TVA inclus)Valoarea unitara (cu TVA si Impozit pe premiu inclus)Valoare Totala (cu TVA si impozit premiu incluse)
Sedinta foto profesionala3RON 1,120.42RON 1,333.30RON 1,473RON 4,419

Descrierea premiului: Sedinta foto profesionala alaturi de familie de 1-2 ore, intr-un studio cu fotograf profesionist

(2) Valoarea totala estimata a premiilor este de 4419, TVA si impozit pe premiu inclus.

(3) Un participant poate castiga maxim 1 (un) premiu indiferent de numarul de inscrieri in concurs sau de numarul de produse participante care se regasesc pe bonul inscris in concurs.

(4) Premiile se vor preda pe baza unui proces-verbal de predare-primire, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor.

(5) Nu se poate acorda contravaloarea in bani a produselor P&G si nici nu se pot schimba premiile cu alte produse.

(6) Această campanie este organizată, desfaşurată si finantata exclusiv de către agentie / P&G [şi subcontractanţii săi]. Producătorii, importatorii si furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliaţi si nici nu co-sponsorizează această promotie.

(7) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia.

(8) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.

Art. 7 - Conditii de validare și acordare a premiului

(1) Tragerea la sorți a premiilor va avea loc în 5 zile calendaristice de la incheierea campaniei. La tragerea la sorți a premiilor vor participa doar bonurile menționate ca și valide intrate în campanie, din care se vor extrage 3 câştigători şi 15 rezerve, cate 5 rezerve pentru fiecare castigator in parte. Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condițiilor prezentului Regulament.

(2) Celelalte participări valide ale câștigătorului de drept extras vor fi excluse pentru extragerea rezervelor, astfel încât să nu existe un participant cu statut atat de câștigător, cât și de rezervă. De asemenea, în cazul rezervelor, se vor elimina celelalte participări valide ale unui participant desemnat rezervă pentru a avea rezerve unice (un participant la promoţie fiind identificat pe toata durata acesteia dupa numarul de telefon).

(3) Pentru validarea premiilor acordate prin tragere la sorti consumatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa poata fi contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie, in termen de 2 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator
- In momentul contactarii sa declare Nume, Prenume, Telefon si Adresa completa;
- sa expedieze prin fax sau email la numarul/ adresa de email indicat/a de Organizatori in momentul contactarii telefonice, o copie a unui act de identitate si o copie a bonului fiscal sau al facturii fiscal cu care s-a inscris in campanie. Aceasta va fi trimisa in termen de maximum 3 zile de la data contactarii sale telefonice;

(4) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(5) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.

(6) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut livra in termen de 30 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

(7) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea eventualelor situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal.

(8) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea erorii de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este ilizibil;

(9) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea pentru:

- Pierderea bonului fiscal ori deteriorarea ce-l face ilizibil;
- Eventualele situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal; conform Regulamentului premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produselor participante prin prezentarea in original a bonului fiscal;

(10) Dacă pe întreaga durată a Campaniei, în nici una din zile, nu se inscrie nici un participant, atunci premiile campaniei nu se vor mai atribui, ramânând la dispoziția Organizatorului.

(11) Potențialii câștigători ai Campaniei promoționale vor fi contactați în termen de 2 zile lucrătoare, de către un reprezentant al Organizatorului, pe numărul de telefon cu care s-a înscris în Campanie pentru a fi validat.

(12) Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va răspunde la numărul de telefon inscris in concurs identitatea și scopul apelului și îi va solicita să confirme participarea sa la Campanie precum și numele său complet. După comunicarea acestor date potențialului câştigător i se vor solicita o copie după buletin precum o copie după bonul fiscal/factura fiscală care face dovada achiziției produselor participante la campanie, în vederea validarii și a atribuirii premiului. Aceste date urmează a fi operate și înregistrate în baza de date a Organizatorului, în vederea atribuirii premiului.

(13) Refuzul potențialului câștigător, manifestat expres și neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale şi a bonului de casă/facturii fiscale în vederea validarii și atribuirii premiului duce la invalidarea ca potențial câștigător și pierderea dreptului de atribuire a premiului.

(14) În condițiile în care un potențial câștigător nu poate fi contactat în cele 2 zile lucrătoare prevăzute în cadrul prezentului regulament (ca de exemplu în situațiile în care nu răspunde la numărul respectiv, numărul nu este alocat, nu se află în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat.

(15) Fiecare potențial câștigător este obligat sa prezinte în termen de 3 zile lucrătoare de la validarea telefonică, conform cerințelor Organizatorului, dovada deținerii bonului sau facturii de cumpărare a produsului participant în original. Dovada deținerii bonului/facturii se va face prin trimiterea unei copii foto lizibile prin e-mail sau fax la adresa de e-mail sau numărul de fax comunicate de către reprezentantul organizatorului în momentul validării telefonice precum și o copie a actului de identitate. Dacă informațiile cuprinse pe bonul sau factura de cumpărare și în actul de identitate coincid cu cele inscrise pe site, atunci potențialul câștigător este validat final, este declarat Câștigător și va intra în posesia premiului conform prezentului Regulament.

(16) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile descrise în prezentul Regulament, constatarea oricaror neconcordante între datele comunicate telefonic și cele existente în actul de identitate al câștigătorului și/sau pe factura/bonul fiscal care atestă achiziționarea produsului conduce automat la pierderea dreptului potențialului câștigător de a i se mai atribui premiul.

(17) În cazul în care câștigătorul va pierde dreptul de intrare în posesie a premiului conform prevederilor prezentului regulament, reprezentantul Organizatorului va contacta, pe rand și în ordinea în care acestea au fost extrase, rezervele câștigătorului. Premiul se va acorda primului participant din cele 5 rezerve extrase pentru fiecare premiu care va fi validat preliminar conform condițiilor prezentului Regulament.

(18) Premiile acordate în cadrul extragerii finale dar neatribuite datorită nerespectării condițiilor prezentului regulament de către potențialii câștigători sau de către rezervele acestora vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

(19) În ziua intrării efective în posesie a premiului se va încheia un proces verbal de predare primire premiu.

(20) Prin semnarea și datarea procesului-verbal, câștigătorul își va exprima în scris acordul său ca datele sale personale mentionate în acesta să intre în baza de date a Organizatorului, operată de către SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL în vederea atribuirii premiului Campaniei și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și va putea opta în a-și exprima în scris acordul sau pentru ca numele, localitatea de domiciliu să fie făcute publice de către organizator, fără alte obligații suplimentare din partea organizatorului față de câștigător.

(21) Lista castigatorilor se va afisa in termen de 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorului pe site-ul http://www.pg.com/ro_RO/brands/regulations.shtml , in spatele prezentului regulament.

Art. 8- Incetarea înainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 9- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 10- Taxe

(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

Art. 11- Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (08.03.2018), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa Organizatorului (in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei, campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor. In cazul in care premiile se vor epuiza doar in anumite magazine, campania se va incheia in magazinele respective si va continua in celelalte magazine participante potrivit stocului disponibil).

(2) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe site-ul www.testeazainovatia.ro;
- eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
- eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor inscrise in campanie, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea de bonuri necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorii nu vor fi obligati sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament;
- imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
- intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
- eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
-Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(6) Site-ul www.testeazainovatia.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.In conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la folosirea cookie-urilor.Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de cstre administratorul site-ului, denumit in continuare "Administrator", fara notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizeaza, denumite in continuare "Utilizatori". Accesand si navigand pe acest site, Utilizatorii accepta implicit, termenii de utilizare descrisi in continuare. In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea acestui serviciu.

(7) Pe paginile web sunt folosite social-plugin-uri de la Facebook. In acest sens utilizam inregistrare cu contul de facebook. Acesta este un serviciu al companiei Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SUA). Cand utilizati una dintre paginile noastre web care contine un astfel de plugin, acesta nu realizeaza nicio legatura cu aceasta companie. Conexiunea este realizata exclusiv in urma acordului dumneavoastra explicit, care va este solicitat dupa ce faceti click pe un buton corespunzator

Art. 12 Date personale

(1)Prin participarea la campania promoţională "PG te premiaza cu o sedinta foto profesionala in Carrefour" Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103, în scopul participării la acesta campanie şi acordării premiilor. Organizatorul, SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL, este, potrivit legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, imputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cardul acestei campanii in scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble Distribution SRL, si este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 1245.

(2)Dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor vor fi distruse. Datele castigatorilor de premii de peste 600 RON vor fi pastrate in contabilitatea firmei, potrivit legislatiei in vigoare.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia Procter & Gamble Romania. Participarea la promotia "PG te premiaza cu o sedinta foto profesionala in Carrefour" constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(3) Participanţilor la campania promoţională "PG te premiaza cu o sedinta foto profesionala in Carrefour" le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;
- dreptul de intervenţie asupra datelor;
- dreptul de opoziţie
- dreptul la informare
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
- dreptul de a solicita stergerea datelor.

Aceste drepturi pot fi exercitate după cum urmează:

(4) La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1. Cererile vor fi solutionate de catre Operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii, imputernicitul SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL avand numai calitatea de intermediar intre operator si participant, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Imputernicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au formulat astfel de cereri. Operatorul se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia Procter & Gamble Romania , operatorul de marketing al Organizatorului - DIRECT CALL CENTER S.R.L., administratorul platformei WEB stratagrad si compania selectata pentru a efectua expeditiile premiilor.

Art. 12 - Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii, organizatorul campaniei promotionale poate fi contact intre orele 10.00 - 18.00 la numarul de telefon 031.426.06.34 (numar cu tarif normal) sau la adresa de e-mail office.ro@geometry.com.

ANEXA 1

Magazinele participante la campanie sunt:

MagazinAdresa
Carrefour ChiajnaStr Complexului nr.1, sat Chiajna, comuna Chiajna, judetul Ilfov
Carrefour OrhideeaSpl Independentei nr 210, sector 6, Bucuresti
Carrefour ColentinaSos Colentina nr 426-426A, Sector 2, Bucuresti
Carrefour BrasovCalea Bucurestilor nr 107, Brasov
Carrefour PloiestiStr DN1, Zona KM6, Com Blejoi, Prahova
Carrefour BaneasaStr Bucuresti- Ploiesti, nr 44A, Sector 1, Bucuresti
Carrefour ConstantaBd Tomis nr 391, Constanta
Carrefour UniriiStr Corneliu Coposu Nr2, Sector 3, Bucuresti
Carrefour ClujStr Avram Iancu , DN1, Sat Floresti, Com Floresti, Cluj
Carrefour IasiStr Bucium nr 36, Iasi
Carrefour BrailaSat Varsatura, Com Chiscani, Braila
Carrefour SuceavaCalea Unirii nr 27, 27 Bis, Suceava
Carrefour PitestiDN65BKM6+0,72, Com Bradu, Arges
Carrefour Iasi EraStr Pacurari Nr Ses Bahului, Iasi
Carrefour FocsaniCalea Moldovei, Nr 32, Focsani, Vrancea
Carrefour SibiuDN1, Km 306, Com Selimbar, Sat Selimbar, Sibiu
Carrefour BuzauBD Unirii NR 232, Buzau
Carrefour OradeaStr Nufarului,Nr 30, Oradea, Bihor
Carrefour BerceniStr Metalurgiei, NR 12-18, Sector 4, Bucuresti
Carrefour Oradea EraCalea Aradului , Nr DN 79, Oradea , Bihor
Carrefour DrobetaEuropean Retail Park, BD alunis, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, Jud Mehedinti
Carrefour ColosseumSoseaua Chitilei nr 284-286 , sector 1, Bucuresti
Carrefour BotosaniStr Mihai Eminescu nr 2, Botosani
Carrefour GalatiBd George Cosbuc nr 251, Galati
Carrefour VulcanStr. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, bucuresti
Carrefour Targu JiuStr. Termocentralei nr. 10, Targu Jiu, jud. Gorj
Carrefour Mega MallB-dul Pierre de Coubertin nr. 3 - 5, sector 2, Bucuresti
Carrefour TimisoaraCalea Sagului nr. 100, Timisoara
Carrefour Park LakeStr. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucuresti
Carrefour OborStr. Ziduri Mosi nr. 23 (pe fosta platforma a fabricii Proplast), sector 2, Bucuresti
Carrefour Ramnicu Valcea
Carrefour Piatra Neamt