Creează-ți propriul parfum pentru haine, numește-l și poți câștiga!


Regulamentul Oficial al campaniei promoționale
"Denumeste-ti parfumul Lenor pe testeazainovatia.ro si poti castiga un premiu Lenor"
26.05.2017 - 30.06.2017

 

Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

(1)Campania „Denumeste-ti parfumul Lenor pe testeazainovatia.ro si poti castiga un premiu Lenor” denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre LION COMMUNICATION SERVICES S.A., persoana juridica româna, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554, Operator de date cu caracter personal nr. 10975, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfasoara in beneficiul Procter&Gamble Distribution S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand J40/11908/2005 si C.I.F. RO 17756999.

(2) Campania se desfasoara cu sprijinul operatorului de marketing DIRECT CALL CENTER S.R.L., persoana juridica româna, cu sediul social in Bucuresti, Str. Drumul Binelui, Nr. 4, Sector 4 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10916/2005, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO17704850, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 11214.

(3) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

(4) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afişarea acestuia pe site-ul www.pg.com/ro_RO/, dar si pe site-ul www.testeazainovatia.ro.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. 4. Organizatorul are obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

(6) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau urmare a deciziei Organizatorului determinata de motive obiective.

(7) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art. 2 - Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata si se desfasoara in reteaua de magazine Carrefour hypermarket de pe intreg teritoriul Romaniei si in spatiul virtual corespunzator paginii www.testeazainovatia.ro.

(2) Campania va incepe in data de 26.05.2017, ora 12:00:01, ora Romaniei si se va incheia in data de 30.06.2017 ora 23:59:59, ora Romaniei. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. 4.

(3) La campanie pot participa doar produsele ce sunt achizitionate din magazinele participante asa cum sunt precizate in anexa 1.

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3 - Produsele participante

(1) Produsele participante in Campanie sunt urmatoarele:

Denumire produse:
Balsam de rufe Lenor Diamond and Lotus Flower 780 ml 26 spalari
Balsam de rufe Lenor Gold Orchid 780 ml 26 spalari
Balsam de rufe Lenor Ocean Escape 780 ml 26 spalari
Balsam de rufe Lenor Floral Romance 1 L
Balsam de rufe Lenor Fresh Meadow 1 L
Balsam de rufe Lenor Moonlight Harm. 1 L
Balsam de rufe Lenor Spring awak. 1 L
Balsam de rufe Lenor Soft Embrace 1 L
Balsam de rufe Lenor Emerald & Ivory Flower 1,5 L 50 spalari
Balsam de rufe Lenor Ruby Jasmine 1,5 L 50 spalari
Balsam de rufe Lenor Diamond & Lotus Flower 1,5 L 50 spalari
Balsam de rufe Lenor Gold Orchid 1,5 L 50 spalari
Balsam de rufe Lenor Pearly Peony 1,5 L 50 spalari
Balsam de rufe Lenor Ocean Escape 1,5 L 50 spalari
Balsam de rufe Lenor Floral Romance 1,9 L
Balsam de rufe Lenor Fresh Meadow 1,9 L
Balsam de rufe Lenor Moonlight Harm. 1,9 L
Balsam de rufe Lenor Spring awak. 1,9 L
Balsam de rufe Lenor Summer Breeze 1,9 L
Balsam de rufe Lenor Pure Care 1,9 L
Balsam de rufe Lenor Soft Embrace 1,9 L
Balsam de rufe Lenor Spring Awakening
PERLE PARFUMATE PENTRU RUFE LENOR UNSTOPPABLES FRESH 180 GR
PERLE PARFUMATE PENTRU RUFE LENOR UNSTOPPABLES LAVISH 180 GR
PERLE PARFUMATE PENTRU RUFE LENOR UNSTOPPABLES BLISS 180 GR

(2) Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

(3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campanie din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinelor participante la prezenta Campanie.

Art. 4 - Dreptul de participare

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 24 Mai 2017, inclusiv, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si cu capacitate deplina de exercitiu, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”) si care au cumparat din magazine participante in perioada specificata la art. 2, alin. 2, un Lenor balsam si un Lenor Unstoppables participant la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3 alin. 1), pe un bon de casa/o factura fiscala;

(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, ai agentiilor implicate, angajatii Procter&Gamble Romania, precum si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti), rudele de gradul doi (frati/ surori) si afinii (sot/ sotie).

(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campania promotionala.

(4) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul participantilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator si Beneficiar - Procter&Gamble Distribution S.R.L. - pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Lenor” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Art. 5 - Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a participa la prezenta Campanie fiecare persoana interesata trebuie sa:

A. Sa cumpere din orice Hypermarket Carrefour participant la campanieun produs Lenor balsam si un produs Lenor Unstoppables participant la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin. 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. al 1);
B. Sa acceseze site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi creeze un cont nou sau se logheze in site cu optiunea Facebook/Google
C. Sa introduca un nume pentru parfumul rezultat din combinarea celor doua produse.
D. Sa inscrie bonul pe www.testeazainovatia.ro pentru a participa la tragerea la sorti pentru unul din cele 100 de premii ce constau in 2 buc. x Lenor Gold Orchid 1,5l +10 buc. x Lenor Unstoppables 180g.

(2) Creare cont

i. Pentru a se inscrie in Campanie, un consumator trebuie sa-si creeze un cont pe website-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi completeze datele personale in formularul de inscriere. De asemenea, poate sa foloseasca si optiunea “Conecteaza-te cu Facebook/Google”, prin care isi va crea cont in website folosind profilul si datele furnizate de Facebook/Google, urmand ca, ulterior, sa isi completeze restul datelor personale solicitate (ex: numar de telefon).

ii. Consumatorii trebuie sa completeze in formularul de inscriere urmatoarele date personale:

• Prenume
• Nume
• Localitate
• E-mail
• Parola
• Confirmare parola
• Numar de telefon

iii. Pentru a finaliza crearea contului, utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Conditiile Campaniei.

iv. De asemenea, utilizatorul va fi invitat să confirme prin intermediul unei bife opţionale că este de acord cu primirea de informaţii cu caracter promoţional despre viitoarele campanii din partea Procter&Gamble Distribution S.R.L. prin orice mijloace de comunicare (poştă, email, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege).

v. Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa valida de e-mail sau fara numar de telefon).

vi. Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor. Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu prin tragere la sorti pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de produse participante ce se regasesc pe un bon de casa sau factura fiscala si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie.

(3) Incarcare imagine bon fiscal

i. Dupa generarea contului, utilizatorul va fi invitat sa incarce o imagine (fotografie / scan) cu bonul fiscal ce atesta achizitionarea celor 2 produse (Lenor balsam si Lenor Unstoppables) inregistrat, astfel incat sa fie vizibile urmatoarele date:

• Adresa magazinului emitent
• Produsele participante
• Numarul bonului fiscal sau al facturii fiscale
• Data emiterii bonului fiscal sau a facturii fiscale

ii. Exemplificam mai jos, prin incercuire, in ce constau datele de pe bon, dintr-un exemplu de imagine a unui bon fiscal.

iii. Un bon fiscal poate fi inscris pe website de catre un participant la Campanie doar o singura data, cu incadrare in perioada Campaniei mentionata la art. 2. alin 2. de mai sus.

iv. Este acceptata inregistrarea pe website a maximum 1 unui bon care sa contina cele 2 produse. In cazul in care sunt mai multe produse participante cumparate in baza aceluiasi bon, va fi luat in calcul o singura inscriere.

v. Participantul va trebui sa pastreze bonul de casa sau factura fiscala in original, ce atesta achizitionarea produselor in perioada Campaniei.

vi. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs.

vii. Prin inscrierea materialelor/ comentariilor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, impreuna cu numele participantului, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodata participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu folosi materialele selectate in totalitate, ci numai unele pasaje, contexte, care pot fi reformulate din punct de vedere literar. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.

viii. In cazul in care, la verificarea inscrierii, se constata ca lipsesc anumite date, datele introduse sunt gresite sau datele de pe bon sunt neclare, Participantul va fi contactat telefonic de catre un Operator al Campaniei in vederea obtinerii datelor corecte si finalizarii inregistrarii in Campanie.

ix. Fiecare inscriere va fi verificata de organizator in termen de 48 de ore de la inscriere daca indeplineste conditiile de participare si se va oferi un status legat de participarea la tragerea la sorti.

(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(5) Toti participantii care s-au inscris in Campanie, achizitionand produsele participante precizate la art. 3 alin. 1, in perioada26.05.2017 - 30.06.2017 si din Magazine Participante precizate in anexa 1 vor intra in tragerea la sorti pentru unul din cele 100 de premii ce constau in 2 buc. x Lenor Gold Orchid 1,5l+10 buc. x Lenor Unstoppables 180g fiecare.

Art. 6 - Desemnarea castigatorilor

(1) Tragerea la sorţi pentru desemnarea câștigătorilor se va efectua în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai companiilor implicate în organizarea Campaniei promoţionale si vor fi asistate de un notar.

(2) Tragerea la sorți, va avea loc in termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea campaniei si in cadrul tragerii la sorti se vor extrage 100 de castigatori si cate 2 rezerve pentru fiecare castigator (200 de rezerve);

(3) Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine Telefonul si sms-ul participant.

Art. 7 - Conditii de validare

(1) Pentru validarea premiilor acordate prin tragere la sorti consumatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa poata fi contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
• In momentul contactarii sa declare Nume, Prenume, Telefon si Adresa completa;

(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(3) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatoriluir, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.

(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut livra in termen de 30 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

(5) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea eventualelor situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal.

(6) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea erorii de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este ilizibil;

(7)Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea pentru:

• Pierderea bonului fiscal ori deteriorarea ce-l face ilizibil;
• Eventualele situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal; conform Regulamentului premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produselor participante prin prezentarea in original a bonului fiscal;

Art. 8 – Premiile Campaniei si acordarea acestora

(1) Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt:

Premiu Numar premii Valoare premiu cu TVA Descriere produseleor acordate in campanie
1 premiu = 2 buc.  x Lenor Gold Orchid 1,5l + 10 buc. x Lenor Unstoppables 180g 100 207.06 LEI 200 buc x Lenor Gold Orchid 1,5l: 12 RON fara TVA ( 1 buc.)

1000 buc x Lenor Unstoppable: 15 RON fara TVA ( 1 buc.)

Valoarea totala estimata a premiilor este de 20,706 RON, TVA inclus.

(2) Un participant poate castiga maxim 1 (un) premiu indiferent de numarul de inscrieri in concurs sau de numarul de produse participante care se regasesc pe bonul inscris in concurs.

(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea schimbarii acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor ori contravaloarea in bani.

(4) Această Campanie este organizata si desfasurata de Organizatorul LION COMMUNICATION SERVICES S.A. și finanțata exclusiv de către P&G. Producătorii, importatorii și furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliati si nici nu co-sponsorizează această promoție.

(5) Premiile vor fi expediate prin intermediul unei companii preselectate de organizator in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului.

(6) Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia.

(7) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie.

Art. 9 - Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 9, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 9, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (5).

Art. 10 - Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 11 - Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (30.06.2017), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului.

(2) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

• corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe site-ul www.testeazainovatia.ro;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor inscrise in campanie, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea de bonuri necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorul nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament;
• imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
• intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
• Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(6) Website-ul www.testeazainovatia.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la folosirea cookie-urilor. Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de catre administratorul website-ului, denumit in continuare "Administrator", fara notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizeaza, denumite in continuare "Utilizatori". Accesand si navigand pe acest site, Utilizatorii accepta implicit, termenii de utilizare descrisi in continuare. In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea acestui serviciu.

Pe paginile noastre web sunt folosite social-plugin-uri de la Facebook. In acest sens utilizam inregistrare cu contul de facebook. Acesta este un serviciu al companiei Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SUA). Cand utilizati una dintre paginile noastre web care contine un astfel de plugin, acesta nu realizeaza nicio legatura cu aceasta companie. Conexiunea este realizata exclusiv in urma acordului dumneavoastra explicit, care va este solicitat dupa ce faceti click pe un buton corespunzator

Art. 12 - Date personale

(1) Prin participarea la campania promotionala „Denumeste-ti parfumul Lenor pe testeazainovatia.ro si poti castiga un premiu Lenor”, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution S.R.L., inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103, in scopul participarii la acesta campanie si acordarii premiilor. Organizatorul este, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, imputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii in scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble Distribution S.R.L., si este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 1245. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia Procter & Gamble Romania S.R..L., operatorul de marketing al Organizatorului - DIRECT CALL CENTER S.R.L. si compania selectata a efectua expeditiile premiilor. Participarea la promotia „Denumeste-ti parfumul Lenor pe testeazainovatia.ro si poti castiga un premiu Lenor” constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Următoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale şi utilizate în scopul desfăşurării acesteia de la toţi Participanţii prin intermediul formularului de participare: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail. Prin participarea la Campania promoţională şi completarea Datelor Personale în formularul de participare, Participanţii îşi exprimă acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea şi stocarea acestora) în scopul desfăşurării prezentei Campanii promoţionale.

(3) Prin participarea la Campania promoţională, toţi Participanţii îşi exprimă acordul în mod expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution S.R.L. în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Operatorului Procter&Gamble Distribution S.R.L. şi în scopul transmiterii către participanţi a unor comunicări cu caracter publicitar şi marketing direct. Prin participarea la Campania promoţională, Participanţii îşi exprimă acordul ca Operatorului Procter&Gamble Distribution S.R.L. să poată utiliza datele furnizate în vederea promovării produselor şi serviciilor Operatorului Procter&Gamble Distribution S.R.L., precum şi ale societăţilor partenere, cum ar fi, dar fără a se limita la:

- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum şi pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii şi produse;
- transmiterea prin telefon sau SMS, poştă sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informaţiilor privind servicii şi produse;
- participarea la diverse concursuri şi alte acţiuni promoţionale de marketing şi publicitate privind anumite servicii şi produse;
- realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

(4) Participantilor la campania promotionala „Denumeste-ti parfumul Lenor pe testeazainovatia.ro si poti castiga un premiu Lenor” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
- dreptul de a solicta stergerea datelor;

Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:

La cererea participantilor, adresata in scris la B-dul Dimitrie Pompei 9-9A,Bucuresti, Cererile vor fi solutionate de catre Operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii, imputernicitul LION COMMUNICATION SERVICES S.A., avand numai calitatea de intermediar intre operator si participant, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Imputernicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au formulat astfel de cereri. Operatorul se obliga:

• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
• sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
• sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Operatorul Procter & Gamble Distribution S.R.L. se obliga ca datele personale colectate de imputernicit si operatorul sau de marketing prin prezenta Campanie sa nu fie difuzate catre terti.

Art. 13 – Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii, organizatorul campaniei promotionale poate fi contact intre orele 10.00 – 18.00 la numarul de telefon 0213040191 (numar cu tarif normal).

LION COMMUNICATION SERVICES S.A.
prin imputernicit DIRECT CALL CENTER S.R.L.
reprezentata prin
Ghenea Marian

Anexa 01

LION COMMUNICATION SERVICES S.A.
prin imputernicit DIRECT CALL CENTER S.R.L.
reprezentata prin
Ghenea Marian

Magazinele Carrefour participante la Campanie, asa cum sunt mentionate la art. 2., alin.1 sunt urmatoarele:

Nr. Crt. Carrefour Hypermarket
1Carrefour Băneasa
2Carrefour Berceni
3Carrefour Botoșani
4Carrefour Brăila
5Carrefour Brașov
6Carrefour Buzău
7Carrefour Cluj
8Carrefour Colentina
9Carrefour Colosseum
10Carrefour Constanța
11Carrefour Drobeta
12Carrefour Focșani
13Carrefour Galați
14Carrefour Iasi 1 Era
15Carrefour Iasi 2 Felicia
16Carrefour Mega Mall
17Carrefour Militari
18Carrefour Oradea Era
19Carrefour Oradea Lotus
20Carrefour Orhideea
21Carrefour Park Lake
22Carrefour Piatra Neamt
23Carrefour Pitești
24Carrefour Ploiești
25Carrefour Sibiu
26Carrefour Suceava
27Carrefour Târgu Jiu
28Carrefour Timișoara
29Carrefour Unirii
30Carrefour Veranda
31Carrefour Vitantis
32Carrefour Vulcan
33www.carrefour-online.ro