Poți testa
GRATUIT
inovația Blend-a-Med
la Carrefour

Campania s-a încheiat la data de 30.06.2017


Regulamentul Oficial al campaniei promoționale
"La Carrefour poți testa gratuit inovația Blend-a-Med"
16.02.2017 – 30.06.2017

 

Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

(1) Campania „La Carrefour poti testa gratuit inovatia Blend-a-Med”denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23239/1992 Cod fiscal nr. RO 2786908, reprezentata prin Mircea Pascu, Administrator si Florina Voevod, Director Economic, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfasoara in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, B -dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, in hypermarketurile Carrefour la biroul Relatii Clienti, pe www.pg.com/ro_RO si pe www.testeazainovatia.ro.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3. Organizatorul are obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art. 2 - Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata si se desfasoara in reteaua de magazine Carrefour hypermarket de pe intreg teritoriul Romaniei si in spatiul virtual corespunzator paginii www.carrefour-online.ro.

(2) Campania va fi lansata la data de 16.02.2017 si va inceta la data de 16.05.2017 sau in momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care dintre ele se va produce mai curand. Regulamentul este disponibil gratuit in hypermarketurile Carrefour la biroul Relatii Clienti, pe www.pg.com/ro_RO si pe www.testeazainovatia.ro. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3.

(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3 - Produsele participante

(1) Produsele participante in Campanie sunt urmatoarele:

• Pasta de dinti Pro Expert BLEND-A-MED 100ml
• Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
• Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

(2) La aceasta campanie nu participa produsele comercializate in magazinele Carrefour Express sau Carrefour Market.

(3) Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campanie din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinelor participante la prezenta Campanie.

Art. 4 - Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani, rezidenta in Romania, care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament si care indeplineste urmatoarele criterii:

(i) a cumparat din orice hypermarket Carrefour participant sau de pe www.carrefour-online.ro in perioada specificata la art. 2, alin. 2, un produs Blend-a-Med participant la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3 alin. 1), pe un bon de casa/o factura fiscala;

(ii) prin participarea la Campanie confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

(2) O persoana poate inscrie in Campanie maxim 1 bon pentru unul din cele 3 produse:

- 1 bon fiscal cu un produs participant Pasta de dinti Pro Expert BLEND-A-MED 100ml
- 1 bon fiscal cu un produs participant Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
- 1 bon fiscal cu un produs participant Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

Nu se accepta inscrierea aceleiasi persoane cu date diferite.

(3) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, ai agentiilor implicate, angajatii Procter&Gamble Romania, precum si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

(4) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii ori a celui desemnat de acesta este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), datorata exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

(5) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocierea cu marca „Blend-a-Med” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

(6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Art. 5 - Mecanismul Campaniei

(1) Fiecare persoana care doreste sa participe la Campanie trebuie sa respecte urmatorii pasi:

i. sa cumpere din orice hypermarket Carrefour participant sau de pe pagina www.carrefour-online.ro un produs participant la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. alin 2);

ii. sa acceseze site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi creeze un cont nou sau se logheze in site cu optiunea Facebook/Google

iii. sa acorde o recenzie (Rating si Review) produsului Blend-a-Med achizitionat

iv. sa incarce o imagine cu bonul fiscal ce atesta achizitionarea produsului Blend-a-Med inregistrat in Campanie

(2) Informatii detaliate referitoare la mecanismul Campaniei si la modalitatea de inscriere pe site-ul www.testeazainovatia.ro pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.304.01.91 (tarif normal), de luni pana vineri, între orele 09:00 - 19.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

Art. 5.1 - Inscriere pe site-ul www.testeazainovatia.ro

(1) Creare cont

i. Pentru a se inscrie in Campanie, un consumator trebuie sa-si creeze un cont pe site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi completeze datele personale in formularul de inscriere. De asemenea, poate sa foloseasca si optiunea “Conecteaza-te cu Facebook/Google”, prin care isi va crea cont in site folosind profilul si datele furnizate de Facebook/Google, urmand ca, ulterior, sa isi completeze restul datelor personale solicitate (ex: numar de telefon)

ii. Consumatorii trebuie sa completeze in formularul de inscriere urmatoarele date personale:

• Prenume
• Nume
• E-mail
• Parola
• Confirmare parola
• Numar de telefon

iii. Pentru a finaliza crearea contului, utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Conditiile Campaniei.

iV. De asemenea, utilizatorul va fi invitat să confirme prin intermediul unei bife opţionale că este de acord cu primirea de informaţii cu caracter promoţional despre viitoarele campanii din partea Procter&Gamble Distribution SRL prin orice mijloace de comunicare (poştă, email, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege).

V. Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa valida de e-mail sau fara numar de telefon).

(2) Acordare recenzie produs (Rating & Review)

i. Dupa crearea contului, Participantul va fi invitat sa selecteze tipul de produs achizitionat si testat, pentru care va acorda recenzie, alegand una dintre cele 3 variante posibile:

• Pasta de dinti Pro Expert BLEND-A-MED 100ml
• Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
• Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

ii. Este acceptata selectarea unui singur tip de produs. In cazul in care pe acelasi bon sunt mai multe produse participante din categorii diferite, Participantul va alege sa inscrie doar un singur produs participant.

iii. Acordarea de recenzie presupune selectarea unui numar de stele pe o scara de la 1 la 5, aferente produsului si completarea intr-un camp de tip text a unei pareri de produs. Datele colectate astfel vor fi salvate in baza de date a Campaniei, vor fi asociate tipului de produs si asimilate sub forma unui Rating si Review (a unei pareri de produs) pe site-ul www.testeazainovatia.ro.

iv. Utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife ca a folosit recent tipul de produs achizitionat. In cazul in care nu a folosit produsul, va fi invitat sa revina dupa utilizarea acestuia.

(3) Incarcare imagine bon fiscal

i. Dupa acordarea recenziei de produs, utilizatorul va fi invitat sa incarce o imagine (fotografie / scan) cu bonul fiscal ce atesta achizitionarea produsului inregistrat, astfel incat sa fie vizibile urmatoarele date:

• Adresa magazinului emitent
• Produsul participant Blend-a-Med
• Numarul bonului fiscal sau al facturii fiscale
• Data emiterii bonului fiscal sau a facturii fiscale

ii. Exemplificam mai jos, prin incercuire, in ce constau datele de pe bon, dintr-un exemplu de imagine a unui bon fiscal.

iii. Un bon fiscal poate fi inscris pe site de catre un participant la Campanie doar o singura data, cu incadrare in perioada Campaniei mentionata la art. 2. alin 2. de mai sus.

iv. Este acceptata inregistrarea pe site a maximum 1 produs participant pe acelasi bon. In cazul in care sunt mai multe produse participante cumparate in baza aceluiasi bon, va fi luat in calcul produsul introdus in formular.

v. Participantul va trebui sa pastreze bonul de casa sau factura fiscala in original, ce atesta achizitionarea acelui produs in perioada Campaniei.

vi. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs.

vii. Prin inscrierea materialelor/ comentariilor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, impreuna cu numele participantului, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodata participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu folosi materialele selectate in totalitate, ci numai unele pasaje, contexte, care pot fi reformulate din punct de vedere literar. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.

In cazul in care, la verificarea inscrierii, se constata ca lipsesc anumite date, datele introduse sunt gresite sau datele de pe bon sunt neclare, Participantul va fi contactat telefonic de catre un Operator al Campaniei in vederea obtinerii datelor corecte si finalizarii inregistrarii in Campanie.

Art. 6 - Premiile

(1) Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt:

• 559 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus
• 502 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus
• 375 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus
• 300 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 50 lei, TVA inclus, la achizitionarea oricarui produs participant la campanie, pentru achizitionarea unei Periute electrice de dinti Oral-B Power PRO 500 Trizone

Valoarea totala estimata a premiilor pentru intreaga campanie este de 43.720 lei, TVA inclus.

(2) In functie de produsul participant achizitionat si inscris in Campanie, pe site-ul www.testeazainovatia.ro, un Participant poate fi eligibil pentru urmatoarele premii:

• Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus, pentru inscrierea unui produs din categoria Blend-a-Med:
     • Pasta de dinti Pro Expert BLEND-A-MED 100ml
• Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus, pentru inscrierea unui produs din categoria Blend-a-Med:
     • Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
• Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus, pentru inscrierea unui produs din categoria Blend-a-Med:
     • Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

Pentru fiecare inscriere validata de catre organizator, participantul va primi si un Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 50 lei, TVA inclus, pentru inscrierea unui produs din categoria Blend-a-Med, valabil pentru achizitionarea unei Periute de dinti electrice reincarcabile Oral-B Power PRO 500 Trizone

(3) Cupoanele de cumparaturi sunt valabile pana la data de 31.08.2017, in reteaua de hypermarketuri Carrefour din Romania, pentru cumparaturi din orice raion, cu exceptia produselor de tutun si a alcoolului. Pentru a folosi cuponul de cumparaturi, Participatul va prezenta cuponul de cumparaturi la casa de marcat, in format tiparit. Valoarea cuponului trebuie folosita integral, pe un singur bon de cumparaturi, in caz contrar, Carrefour nu acorda rest in numerar.

(4) Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil. In cazul in care cupoanele de cumparaturi se vor epuiza inainte de data de final a campaniei, nu se vor mai acorda premii iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului in magazinele participante inainte de achizitionarea produselor.

(5) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor, schimbarea cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

(6) Aceasta Campanie este organizata, desfasurata și finanțata exclusiv de către agenție / P&G [si subcontractantii sai]. Producătorii, importatorii și furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliati si nici nu co-sponsorizează această promoție.

Art. 6.1 - Validarea castigatorilor

(1) Un participant poate castiga maxim 1 premu pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de produse participante care se regasesc pe un bon de casa sau factura fiscala si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie:

- 1 premiu pentru testarea unui produs participant marca Blend-a-Med Pasta de dinti Pro Expert BLEND-A-MED 100ml +1 cupon pentru achizitionarea unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral-B Power PRO 500 Trizone
- 1 premiu pentru testarea unui produs participant marca Blend-a-Med Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml+1 cupon pentru achizitionarea unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral-B Power PRO 500 Trizone
- 1 premiu pentru testarea unui produs participant marca Blend-a-Med Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml +1 cupon pentru achizitionarea unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral-B Power PRO 500 Trizone

(2) Imediat dupa inscrierea bonului de catre Participant in contul sau, acel bon si respectiv acea inscriere va avea statusul de “Pending” pana la momentul validarii. Un bon fiscal este “Valid” daca este corect, real, iar modalitatea in care a fost inscris in Campanie de catre participant permite identificarea corecta si clara a magazinului Carrefour hypermarket sau www.carrefour-online.ro, a produsului Blend-a-Med achizitionat/mentionat in cuprinsul sau, a numarului de bon si a datei emiterii sale si, totodata, acel bon fiscal nu a mai fost inscris in Campanie; un bon fiscal este “Invalid” in cazurile in care bonul este neclar, ilizibil sau nu este emis de catre Carrefour hypermarket sau www.carrefour-online.ro, nu contine produse Blend-a-Med, poarta o data anterioara celei de incepere a Campaniei sau in afara perioadei Campaniei, a mai fost inscris in Campanie (de catre acelasi participant sau de catre un altul), este susceptibil de a fi fost falsificat etc.

(3) Pentru verificarea bonului scanat/fotografiat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere participantului trimiterea bonului in original prin posta, in termen de 15 zile de la primirea cererii din partea Organizatorului. Cererea va fi facuta prin email folosind adresa de inscriere mentionata de participant. Email-ul cu aceasta solicitare se va trimite de pe adresa office@testeazainovatia.ro.

(4) Participantii care au achizitionat produse prin intermediul paginii www.carrefour-online.ro vor fi contactati de catre un operator al Campaniei, in momentul validarii, pentru a alege magazinul Carrefour hypermarket de unde doresc sa revendice premiul.

(5) Bonul fiscal inscris de un participant in contul sau urmeaza sa fie validat/invalidat astfel:

• In maximum 5 zile lucratoare de la momentul incarcarii;
• In cazul in care vor exista bonuri incarcate/transmise, dar nevalidate conform Regulamentului pana la terminarea Campaniei, acestea nu se vor lua in calcul si nu vor putea fi folosite de participanti pentru solicitarea de premii.

(6) Imaginile si comentariile inscrise in concurs vor fi moderate in maximum 5 zile lucratoare de la inscrierea lor in concurs. Acestea vor fi descalificate din concurs fara un anunt prealabil, daca:

• contin imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente
• contin imaginea altor branduri
• nuditate
• descrierea imaginilor ce contin cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala a participantilor sau vizitatorilor, pot fi sterse de catre administratorul profilului.

(7) Se ia in calcul, pentru validarea bonului, data emiterii bonului fiscal pe care l-a inscris participantul, si nu data inscrierii bonului in Campanie.

(8) Dupa data incetarii Campaniei, produsele participante in modul in care acestea sunt identificate la art. 3 alin. 1 din prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate de produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

(9) Toate premiile oferite trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

(10) Datele de participare trebuie completate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea participantului, in cazul in care acesta este desemnat castigator. Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.

Art. 6.2. - Acordarea premiilor

(1) Dupa validare, castigatorii vor primi o confirmare pe adresa de e-mail cu care s-au inscris in Campanie, continand anuntul ca sunt castigatori si un SMS care va contine data calendaristica incepand de la care pot merge in magazinul Carrefour hypermarket, de unde au realizat achizitia produsului participant sau, in cazul achizitiilor de pe www.carrefour-online, hypermarketul Carrefour pe care l-au ales, pentru revendicarea premiilor.

(2) Revendicarea premiilor se va face la Biroul Relatii Clienti din magazinul Carrefour hypermarket din care a avut loc achizitia produsului, sau in cazul achizitiilor de pe www.carrefour-online, hypermarketul Carrefour pe care l-au ales, in termen de 21 de zile calendaristice de la data specificata in SMS, prin prezentarea bonului fiscal ce atesta produsul achizionat inscris in Campanie si a unui document de identitate a castigatorului. In caz contrar, castigatorul va pierde toate drepturile asupra premiului.

(3) Evidenta castigatorilor va fi tinuta de Organizator in baza de date a site-ului www.testeazainovatia.ro si de catre un reprezentant Carrefour din fiecare hypermarket, la Biroul Relatii Clienti, intr-un document numit Tabel premiere castigatori, care va sta ca dovada a predarii premiilor catre Castigatori.

(4) In momentul revendicarii premiului, Castigatorul are obligatia de a completa si semna Tabelul de premiere in prezenta reprezentantului Carrefour, acesta din urma avand calitatea de martor la semnarea declaratiei de castigator si a revendicarii premiului.

(5) In baza bonului fiscal si a documentului de identitate, reprezentantul Carrefour il va identifica pe Castigator in Tabelul de premiere, verificand urmatoarele campuri precompletate din tabel cu datele castigatorilor:

• Data inscriere
• Nume
• Prenume
• Telefon
• Magazin Carrefour hypermarket
• Produs participant de pe bon
• Numar bon fiscal
• Data bon fiscal
• Daca validare
• Valoare cupon de cumparaturi (LEI, TVA inclus)

(6) Castigatorul va avea obligatia de a completa urmatoarele date:

• Semnatura
• Data revendicarii premiului

(7) Reprezentantul Carrefour va avea obligatia de a completa urmatoarele date:

• Seria nr. a cuponului de cumparaturi
• Semnatura

(8) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut revendica in termen de 21 de zile calendaristice de la anuntarea Castigatorilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

(9) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea eventualelor situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal.

(10) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea erorii de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este ilizibil;

(11) Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea:

• Pierderea bonului fiscal ori deteriorarea ce-l face ilizibil;
• Eventualele situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal; conform Regulamentului premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produselor participante prin prezentarea in original a bonului fiscal;

(12) Riscul livrarii si obligatia de respectare a termenelor apartin Organizatorului care va depune toate diligentele pentru indeplinirea obligatiilor asumate de catre compania de curierat.

(13) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

(14) Cupoanele de discount 50 RON pentru achizitionarea unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral-B Power PRO 500 Trizone pot fi folosite in perioada 16.02 - 31.08.2017 din magazinele participante.

(15) Pentru achizitionarea unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral B Power PRO 500 Trizone in valoare de 182,45 RON se poate folosi un singur cupon de discount de 50RON. Pentru achizitia unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral B Power PRO 500 Trizone nu se pot folosi mai multe cupoane de discount de 50 RON.

(16) Un participant poate participa de pe un singur cont. Identificarea unica se va face dupa Id-ul Facebook, nume, numar de telefon si adresa de e-mail. Utilizarea mai multor conturi nu este permisa, fiind considerata incercare de fraudare si atragand blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie

(17) Cuponul de discount 50 RON poate fi folosit doar pentru achizitia unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral B Power PRO 500 Trizone.

Art. 7 - Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 8 - Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 9 - Taxe

(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 10 - Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (25.04.2017), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului (in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei, Campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor).

(2) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

• corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe site-ul www.testeazainovatia.ro;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
• eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor inscrise in campanie, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea de bonuri necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorii nu vor fi obligati sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament;
• imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
• intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
• eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
• Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Art. 11 - Date personale

(1) Prin participarea la campania promotionala „La Carrefour poti testa gratuit inovatia Blend-a-Med”, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103, in scopul participarii la acesta campanie si acordarii premiilor. Organizatorul, SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL., este, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, imputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii in scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble Distribution SRL, si este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 1245. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia Procter & Gamble Romania. Participarea la promotia „La Carrefour poti testa gratuit inovatia Blend-a-Med” constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(1) Următoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale şi utilizate în scopul desfăşurării acesteia de la toţi Participanţii prin intermediul formularului de participare: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail. Prin participarea la Campania promoţională şi completarea Datelor Personale în formularul de participare, Participanţii îşi exprimă acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea şi stocarea acestora) în scopul desfăşurării prezentei Campanii promoţionale.

(2) Prin participarea la Campania promoţională, toţi Participanţii îşi exprimă acordul în mod expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL şi în scopul transmiterii către participanţi a unor comunicări cu caracter publicitar şi marketing direct. Prin participarea la Campania promoţională, Participanţii îşi exprimă acordul ca Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL să poată utiliza datele furnizate în vederea promovării produselor şi serviciilor Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, precum şi ale societăţilor partenere, cum ar fi, dar fără a se limita la:

- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum şi pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii şi produse;
- transmiterea prin telefon sau SMS, poştă sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informaţiilor privind servicii şi produse;
- participarea la diverse concursuri şi alte acţiuni promoţionale de marketing şi publicitate privind anumite servicii şi produse;
- realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

(4) Participantilor la campania promotionala „La Carrefour poti testa gratuit inovatia Blend-a-Med” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
- dreptul de a solicta stergerea datelor;

Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:

La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasa 39, Sector 1. Cererile vor fi solutionate de catre Operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii, imputernicitul SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL avand numai calitatea de intermediar intre operator si participant, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Imputernicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au formulat astfel de cereri. Operatorul se obliga:

• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;•
sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
• sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitului mai sus mentionat al Procter & Gamble Distribution SRL.

Art.12 - Exemplarele Regulamentului oficial

(1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

(2) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, in hypermarketurile Carrefour la Biroul Relatii Clienti, pe www.pg.com/ro_RO si pe www.testeazainovatia.ro.

Art.13 – Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii, organizatorul campaniei promotionale poate fi contact intre orele 10.00 – 18.00 la numarul de telefon 021.310.65.16 (numar cu tarif normal) sau la adresa de e-mail office.ro@geometry.com.

SC DIRECT CALL CENTER S.R.L
Prin reprezentant
Ghenea Marian

Anexa 01

Magazinele Carrefour participante la Campanie, asa cum sunt mentionate la art. 2., alin.1 sunt urmatoarele:

Nr. Crt. Carrefour Online
1www.carrefour-online.ro
Nr. Crt. Carrefour Hypermarket
1Carrefour Baneasa
2Carrefour Berceni
3Carrefour Botosani
4Carrefour Braila
5Carrefour Brasov
6Carrefour Buzau
7Carrefour Cluj
8Carrefour Colentina
9Carrefour Colosseum
10Carrefour Constanta
11Carrefour Drobeta
12Carrefour Focsani
13Carrefour Galati
14Carrefour Iasi 1 Era
15Carrefour Iasi 2 Felicia
16Carrefour Mega Mall
17Carrefour Militari
18Carrefour Oradea Era
19Carrefour Oradea Lotus
20Carrefour Orhideea
21Carrefour Park Lake
22Carrefour Pitesti
23Carrefour Ploiesti
24Carrefour Sibiu
25Carrefour Suceava
26Carrefour Targu Jiu
27Carrefour Timisoara
28Carrefour Unirii
29Carrefour Veranda
30Carrefour Vitantis
31Carrefour Vulcan
32Carrefour Piatra Neamt

SC DIRECT CALL CENTER S.R.L
Prin reprezentant
Ghenea Marian

ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI "La Carrefour poti testa gratuit inovatia Blend-a-Med"

SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasă 39, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23239/1992 Cod fiscal nr. RO 2786908, în calitate de Organizatori ai Campaniei „La Carrefour poti testa gratuit inovatia Blend-a-Med”, în temeiul Art. 1, alin (4) al Regulamentului oficial („Regulamentul”), autentificat de Birou Notarial Adriana Ilie cu numerul 312 din 08.02.2017, modifică Regulamentul după cum urmează:

I. Se modifică Art. 3 punctul 1 din Regulament și va avea următorul conținut:

(1) Produsele participante in Campanie sunt urmatoarele:

- Pasta de dinti BLEND-A-MED Pro-Expert Professional Protection 100ml
- Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
- Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

II. Se modifică Art. 4 punctul 2 din Regulament și va avea următorul conținut:

2) O persoana poate inscrie in Campanie maxim 1 bon pentru unul din cele 3 produse:

- 1 bon fiscal cu un produs participant Pasta de dinti BLEND-A-MED Pro-Expert Professional Protection 100ml
- 1 bon fiscal cu un produs participant Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
- 1 bon fiscal cu un produs participant Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

3) Se modifică Art. 5 punctul 1 din Regulament și va avea următorul conținut:

Art. 5 - Mecanismul Campaniei

(1) Fiecare persoana care doreste sa participe la Campanie trebuie sa respecte urmatorii pasi:

i. sa cumpere din orice hypermarket Carrefour participant sau de pe pagina www.carrefour-online.ro un produs participant la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. alin 2);
ii. sa acceseze site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi creeze un cont nou sau se logheze in site cu optiunea Facebook/Google
iii. sa acorde un Rating produsului Blend-a-Med achizitionat
iv. sa incarce o imagine cu bonul fiscal ce atesta achizitionarea produsului Blend-a-Med inregistrat in Campanie

4) Se modifică Art. 6 punctul 1 din Regulament și va avea următorul conținut:

(1) Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt:

- 559 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus pentru Pasta de dinti BLEND-A-MED Pro-Expert Professional Protection 100ml
- 502 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus pentru Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
- 375 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus pentru Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml
- 300 cupoane de cumparaturi in valoare unitara de 50 lei, TVA inclus, la achizitionarea oricarui produs participant la campanie, pentru achizitionarea unei Periute electrice de dinti Oral B D16 Professional Care 500 Trizone in limita stocului disponibil

Valoarea totala estimata a premiilor pentru intreaga campanie este de 43.720 lei, TVA inclus. Toate premiile se vor acorda in limita stocului disponibil.

5) Se modifică Art. 6 punctul 2 din Regulament și va avea următorul conținut:

(1) In functie de produsul participant achizitionat si inscris in Campanie, pe site-ul www.testeazainovatia.ro, un Participant poate fi eligibil pentru urmatoarele premii:

- Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus, pentru inscrierea unui produs din categoria Blend-a-Med:
     • Pasta de dinti Pasta de dinti BLEND-A-MED Pro-Expert Professional Protection 100ml

- Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus, pentru inscrierea unui produs din categoria Blend-a-Med:
     • Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml

- Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 20 lei, TVA inclus, pentru inscrierea unui produs din categoria Blend-a-Med:
     • Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

Participantii care vor inscrie un bon valid si care vor acorda un rating daca vor oferi si un review, valid, vor castiga si un Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 50 lei, TVA inclus, valabil pentru achizitionarea unei Periute de dinti electrice reincarcabile Oral B D16 Professional Care 500 Trizone.

6) Se modifică Art. 6.1 punctul 1 din Regulament și va avea următorul conținut:

Art. 6.1 - Validarea castigatorilor

(1) Un participant poate castiga maxim 1 premiu pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de produse participante care se regasesc pe un bon de casa sau factura fiscala si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie:

- 1 premiu pentru testarea unui produs participant marca Pasta de dinti BLEND-A-MED Pro-Expert Professional Protection 100ml
- 1 premiu pentru testarea unui produs participant marca Blend-a-Med Pasta de dinti BLEND-A-MED 3DWhite Luxe Perfection 75ml
- 1 premiu pentru testarea unui produs participant marca Blend-a-Med Tratament Accelerator de Albire BLEND-A-MED 3DWhite Luxe 75ml

Cei care vor oferi si un review, valid, vor castiga si un Cupon de cumparaturi in valoare unitara de 50 lei, TVA inclus, valabil pentru achizitionarea unei Periute de dinti electrice reincarcabile Oral B D16 Professional Care 500 Trizone

7) Se adauga la Art. 6.1 punctele 12 si 13 la Regulament și vor avea următorul conținut:

(12) Prin inscrierea materialelor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodata participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu folosi materialele selectate in totalitate, ci numai unele pasaje, contexte ce simbolizeaza cel mai bine tema propusa a concursului. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.

(13) Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui review pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului.

8) Se modifică Art. 6.2 punctele 13 -17 din Regulament și vor avea următorul conținut:

(13) Cupoanele de discount 50 RON pentru achizitionarea unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral B D16 Professional Care 500 Trizone pot fi folosite in perioada 16.02 - 31.08.2017 din magazinele participante.

(15) Pentru achizitionarea unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral B D16 Professional Care 500 Trizone in valoare de 182,45 RON se poate folosi un singur cupon de discount de 50RON. Pentru achizitia unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral B D16 Professional Care 500 Trizone nu se pot folosi mai multe cupoane de discount de 50 RON.

(16) Un participant poate participa de pe un singur cont. Identificarea unica se va face dupa Id-ul Facebook, nume, numar de telefon si adresa de e-mail. Utilizarea mai multor conturi nu este permisa, fiind considerata incercare de fraudare si atragand blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

(17) Cuponul de discount 50 RON poate fi folosit doar pentru achizitia unei periute de dinti electrice reincarcabile Oral B D16 Professional Care 500 Trizone.

VII. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

VIII. Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoaşterea şi acceptarea fără obiecţii a Regulamentului, actelor aditţonale şi a anexelor aferente Regulamentului de către toţi participanţii la Campania promoţională.

IX. Anexele sau Actele Adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI
"La Carrefour poți testa gratuit inovația Blend-a-Med"

SC GREY WORLDWIDE ROMANIA SRL cu sediul în BUCURESTI, Strada Frumoasă 39, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23239/1992 Cod fiscal nr. RO 2786908, în calitate de Organizatori ai Campaniei „ La Carrefour poti testa gratuit inovatia Blend-a-Med”, în temeiul Art. 1, alin (4) al Regulamentului oficial („Regulamentul”), autentificat de Birou Notarial Adriana Ilie cu numarul __________din 08.02.2017, modifică Regulamentul după cum urmează:

I. Se modifică Art. 2 punctul 2 din Regulament și va avea următorul conținut:

(2) Campania va fi lansata la data de 16.02.2017 si va inceta la data de 30.06.2017 sau in momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care dintre ele se va produce mai curand. Regulamentul este disponibil gratuit in hypermarketurile Carrefour la biroul Relatii Clienti, pe www.pg.com/ro_RO si pe www.testeazainovatia.ro. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3.

II. Se modifică Art. 10 punctul 1 din Regulament și va avea următorul conținut:

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (30.06.2017), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului (in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei, Campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor).

III. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.
IV. Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoaşterea şi acceptarea fără obiecţii a Regulamentului, actelor aditţonale şi a anexelor aferente Regulamentului de către toţi participanţii la Campania promoţională.
V. Anexele sau Actele Adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.