Îndrăznește să-ți porți hainele preferate, indiferent de situație!

#ProvocareaArielLichid

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale
„Participă şi tu la #ProvocareaArielLichid şi poţi câştiga o garderobă nouă de primavară”
01.06.2017 – 30.06.2017

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

(1) Campania „Participă şi tu la #ProvocareaArielLichid şi poţi câştiga o garderobă nouă de primavară” este organizată şi desfăşurată de către S.C. New View S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, nr. de telefon: 031.426.06.34, reprezentată prin Georgiana Celea, în calitate de Administrator, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfasoara în beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, având C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

(2) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul www.testeazainovatia.ro dar si pe site-ul http://www.pg.com/ro_RO/brands/regulations.shtml.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

(5) STRATEGAD CM SRL societate cu personalitate juridică română, cu sediul în Delea Veche 16-18, ap. 15, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40/13713/2012, cu codul fiscal nr. RO30933591, având contul bancar nr. RO51CARP0451P0064903RO01 , deschis la Banca PATRIA BANK reprezentată legal prin Cristian Mihai in calitate de Administrator este responsabila de buna functionare a mecanismului de primire si inregistrare pe site-ul www.testeazainovatia.ro . Orice reclamatie privitoare la functionarea site-ului www.testeazainovatia.ro, va fi solutionata de catre acestia.

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei si in spatiul virtual corespunzator paginii www.testeazainovatia.ro

(2) Campania va fi lansată la data de 01 Iunie 2017, ora 12:00:01, ora Romaniei şi va înceta la data de 30 Iunie 2017 ora 23:59:59, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, disponibil gratuit pe www.testeazainovatia.ro dar si pe http://www.pg.com/ro_RO/brands/regulations.shtml. În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (4).

(3) La campanie pot participa doar produsele ce sunt achizitionate din magazinele Carrefour hypermarket participante la campanie asa cum sunt precizate in anexa 1 a prezentului regulament.

Art. 3- Produsele participante

(1) Produsele participante în Campanie sunt:

 • Orice produs Ariel lichid, indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului.
 • (2) La aceasta campanie participa doar produsele comercializate in magazinele Carrefour Hypermarket. Dupa data incetării Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la art. 3 din prezentul Regulament, își pierd această calitate de produse participante, Organizatorul nemaiavând nici o responsabilitate și neasumându-și nici o obligatie în legătură cu nici o circumstanță care ar putea eventual conduce clienții magazinelor la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

  (3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campanie din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinelor participante la prezenta Campanie.

  (4) La aceasta campanie nu participa produsele comercializate prin serviciul Carrefour Express sau Carrefour online.

  Art. 4- Dreptul de participare

  (1) La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani sau persoana juridica/persoana fizica autorizata/asociatii familiale (denumita in continuare „Participant”) care îndeplineşte urmatoarele criterii:

  (i) a cumpărat, în perioada stipulată la Art. 2 alin. (2), pe un bon de casă sau factura fiscală orice produse Ariel lichid participante la campanie in valoare de minimum 35 de RON (TVA inclus), aşa cum sunt ele descrise la Art.3, alin. (1),
  (ii) a distribuit o poza purtand haine elegante pe www.testeazainovatia.ro si poate castiga o garderoba noua de primavara.
  (iii) prin participarea la această campanie acceptă integral şi liber consimţit prevederile acestui regulament.

  (2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, ai magazinului Carrefour hypermarket şi ai P&G, precum si rudele de gradul întâi ale acestora.

  (3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campania promotionala.

  (4) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul participantilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator si Beneficiar pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Lenor” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara.

  (5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

  (6) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii ori a celui desemnat de acesta este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

  Art. 5-Mecanismul Campaniei

  (1) Pentru a participa la prezenta Campanie fiecare persoana interesata trebuie sa:

  A. Cumpere din orice hypermarket Carrefour Hypermarket produse participante la Campanie (asa cum sunt descrise ele la art. 3, alin. 1), in perioada Campaniei (conform art. 2. alin 2);

  B. Acceseze site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi creeze un cont nou sau se logheze in site cu optiunea Facebook/Google

  C. Sa inscrie bonul pe www.testeazainovatia.ro pentru a participa la tragerea la sorti pentru unul din cele 32 de premii.

  (2) Creare cont

  i. Pentru a se inscrie in Campanie, un consumator trebuie sa-si creeze un cont pe site-ul www.testeazainovatia.ro si sa isi completeze datele personale in formularul de inscriere. De asemenea, poate sa foloseasca si optiunea “Conecteaza-te cu Facebook/Google”, prin care isi va crea cont in site folosind profilul si datele furnizate de Facebook/Google, urmand ca, ulterior, sa isi completeze restul datelor personale solicitate (ex: numar de telefon).
  ii. Consumatorii trebuie sa completeze in formularul de inscriere urmatoarele date personale:

  • Prenume
  • Nume
  • E-mail
  • Parola
  • Confirmare parola
  • Numar de telefon


  iii. Pentru a finaliza crearea contului, utilizatorul va fi invitat sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Conditiile Campaniei.
  iv. De asemenea, utilizatorul va fi invitat să confirme prin intermediul unei bife opţionale că este de acord cu primirea de informaţii cu caracter promoţional despre viitoarele campanii din partea Procter&Gamble Distribution SRL prin orice mijloace de comunicare (poştă, email, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege).
  v. Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa valida de e-mail sau fara numar de telefon).
  vi. Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor. Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu prin tragere la sorti pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de produse participante ce se regasesc pe un bon de casa sau factura fiscala si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie.

  (3) Incarcare imagine bon fiscal

  i. Dupa generarea contului, utilizatorul va fi invitat sa incarce o imagine (fotografie / scan) purtand haine elegante dar si cu bonul fiscal ce atesta achizitionarea produsului inregistrat, astfel incat sa fie vizibile urmatoarele date:

 • Adresa magazinului emitent
 • Produsul participant
 • Numarul bonului fiscal sau al facturii fiscale
 • Data emiterii bonului fiscal sau a facturii fiscale

 • ii. Exemplificam mai jos, prin incercuire, in ce constau datele de pe bon, dintr-un exemplu de imagine a unui bon fiscal.
  iii. Un bon fiscal poate fi inscris pe site de catre un participant la Campanie doar o singura data, cu incadrare in perioada Campaniei mentionata la art. 2. alin 2. de mai sus.
  iv. Este acceptata inregistrarea pe site a maximum 1 produs participant pe acelasi bon. In cazul in care sunt mai multe produse participante cumparate in baza aceluiasi bon, va fi luat in calcul produsul introdus in formular.
  v. Participantul va trebui sa pastreze bonul de casa sau factura fiscala in original, ce atesta achizitionarea acelui produs in perioada Campaniei.
  vi. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs.
  vii. Prin inscrierea materialelor/ comentariilor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, impreuna cu numele participantului, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodata participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu folosi materialele selectate in totalitate, ci numai unele pasaje, contexte, care pot fi reformulate din punct de vedere literar. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.
  viii. In cazul in care, la verificarea inscrierii, se constata ca lipsesc anumite date, datele introduse sunt gresite sau datele de pe bon sunt neclare, Participantul va fi contactat telefonic de catre un Operator al Campaniei in vederea obtinerii datelor corecte si finalizarii inregistrarii in Campanie.

  (4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

  (5) Toti participantii care s-au inscris in Campanie, achizitionand produsele participante precizate la art. 3 alin. 1, in perioada 01.06.2017 - 30.06.2017 si din magazine Participante precizate in anexa 1 vor intra in tragerea la sorti pentru unul din cele 32 de premii din magazinele Carrefour hypermarket.

  (6) După data încetării Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la Art. 3 din prezentul Regulament îşi pierd calitatea de produse participante, Organizatorul nemaiavând nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce clienţii magazinelor la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.

  (7) Toate produsele oferite trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de către Organizatori.

  Art. 6 – Castigurile

  (1) Premiile oferite pentru toată campania sunt 32 bucăţi, după cum urmează:

  Premiu Cantitate Valoare unitara fara tva Valoare unitara cu tva Valoarea unitara(cu TVA si impozit pe premiu inclus) Valoare totala RON (cu TVA si impozit pe premiu inclus)
  Voucher pentru o tinuta de primavara 32 840.34 lei 1,000.00 lei 1,076.00 lei 34,432.00 lei
  Total 32 - - - 34,432.00 lei

  (2) Valoarea totala estimata a premiilor este de 34432.00 RON, TVA si impozit pe premiu inclus.

  (3) Un participant poate castiga maxim 1 (un) premiu indiferent de numarul de inscrieri in concurs sau de numarul de produse participante care se regasesc pe bonul inscris in concurs.

  (5) Nu se poate acorda contravaloarea in bani a produselor P&G si nici nu se pot schimba premiile cu alte produse.

  (6) Această campanie este organizată, desfaşurată si finantata exclusiv de către agentie / P&G [şi subcontractanţii săi]. Producătorii, importatorii si furnizorii comerciali ai premiilor nu sunt afiliaţi si nici nu co-sponsorizează această promotie.

  (7) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia.

  (8) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.

  Descrierea premiului:

  Voucher pentru o tinuta de primavara
  Valabilitate: 2 luni de zile de la incheierea campaniei, adica pana pe data de 30 AUGUST 2017. Important: vouchere cu posibilitate de utilizare pentru o singura comanda. In cazul returului, valoarea consumata a voucherului se pierde.

  Art. 7 - Conditii de validare și acordare a premiului

  (1)Tragerea la sorți a premiilor va avea loc în 10 zile calendaristice de la incheierea campaniei. La tragerea la sorți a premiilor vor participa doar bonurile menționate ca și valide intrate în campanie, din care se vor extrage 32 de câştigători şi 96 rezerve. Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condițiilor prezentului Regulament.

  (2)Tragerea la sorți a premiilor va avea loc în 10 zile calendaristice de la incheierea campaniei. La tragerea la sorți a premiilor vor participa doar bonurile menționate ca și valide intrate în campanie, din care se vor extrage 32 de câştigători şi 96 rezerve. Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condițiilor prezentului Regulament.

  (3)Tragerea la sorți a premiilor va avea loc în 10 zile calendaristice de la incheierea campaniei. La tragerea la sorți a premiilor vor participa doar bonurile menționate ca și valide intrate în campanie, din care se vor extrage 32 de câştigători şi 96 rezerve. Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condițiilor prezentului Regulament.

  (4)Tragerea la sorți a premiilor va avea loc în 10 zile calendaristice de la incheierea campaniei. La tragerea la sorți a premiilor vor participa doar bonurile menționate ca și valide intrate în campanie, din care se vor extrage 32 de câştigători şi 96 rezerve. Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condițiilor prezentului Regulament.

  (5)Tragerea la sorți a premiilor va avea loc în 10 zile calendaristice de la incheierea campaniei. La tragerea la sorți a premiilor vor participa doar bonurile menționate ca și valide intrate în campanie, din care se vor extrage 32 de câştigători şi 96 rezerve. Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condițiilor prezentului Regulament.

  (6)Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut livra in termen de 60 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

  (7)Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea eventualelor situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal.

  (8)Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea erorii de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este ilizibil;

  (9)Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonului fiscal ori deteriorarea ce-l face ilizibil;
 • Eventualele situatii in care mai multe persoane revendica acelaşi bon fiscal; conform Regulamentului premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produselor participante prin prezentarea in original a bonului fiscal;
 • (10)Dacă pe întreaga durată a Campaniei, în nici una din zile, nu se inscrie nici un participant, atunci premiile campaniei nu se vor mai atribui, ramânând la dispoziția Organizatorului.

  (11)Potențialii câștigători ai Campaniei promoționale vor fi contactați în termen de 3 zile lucrătoare, de către un reprezentant al Organizatorului, pe numărul de telefon cu care s-a înscris în Campanie pentru a fi validat.

  (12)Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va răspunde la numărul de telefon inscris in concurs identitatea și scopul apelului și îi va solicita să confirme participarea sa la Campanie precum și numele său complet. După comunicarea acestor date potențialului câştigător i se vor solicita o copie după buletin precum o copie după bonul fiscal/factura fiscală care face dovada achiziției produselor participante la campanie, în vederea validarii și a atribuirii premiului. Aceste date urmează a fi operate și înregistrate în baza de date a Organizatorului, în vederea atribuirii premiului.

  (13)Refuzul potențialului câștigător, manifestat expres și neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale şi a bonului de casă/facturii fiscale în vederea validarii și atribuirii premiului duce la invalidarea ca potențial câștigător și pierderea dreptului de atribuire a premiului.

  (14)În condițiile în care un potențial câștigător nu poate fi contactat în cele 3 zile lucrătoare prevăzute în cadrul prezentului regulament (ca de exemplu în situațiile în care nu răspunde la numărul respectiv, numărul nu este alocat, nu se află în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat.

  (15) Fiecare potențial câștigător este obligat sa prezinte în termen de 2 zile lucrătoare de la validarea telefonică, conform cerințelor Organizatorului, dovada deținerii bonului sau facturii de cumpărare a produsului participant în original. Dovada deținerii bonului/facturii se va face prin trimiterea unei copii foto lizibile prin e-mail sau fax la adresa de e-mail sau numărul de fax comunicate de către reprezentantul organizatorului în momentul validării telefonice precum și o copie a actului de identitate. Dacă informațiile cuprinse pe bonul sau factura de cumpărare și în actul de identitate coincid cu cele inscrise pe site, atunci potențialul câștigător este validat final, este declarat Câștigător și va intra în posesia premiului conform prezentului Regulament

  (16) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile descrise în prezentul Regulament, constatarea oricaror neconcordante între datele comunicate telefonic și cele existente în actul de identitate al câștigătorului și/sau pe factura/bonul fiscal care atestă achiziționarea produsului conduce automat la pierderea dreptului potențialului câștigător de a i se mai atribui premiul.

  (17) În cazul în care câștigătorul va pierde dreptul de intrare în posesie a premiului conform prevederilor prezentului regulament, reprezentantul Organizatorului va contacta, pe rand și în ordinea în care acestea au fost extrase, rezervele câștigătorului. Premiul se va acorda primului participant din cele 3 rezerve extrase pentru fiecare premiu care va fi validat preliminar conform condițiilor prezentului Regulament.

  (18) Premiile acordate în cadrul extragerii finale dar neatribuite datorită nerespectării condițiilor prezentului regulament de către potențialii câștigători sau de către rezervele acestora vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

  (19) În ziua intrării efective în posesie a premiului se va încheia un proces verbal de predare primire premiu.

  (20) Prin semnarea și datarea procesului-verbal, câștigătorul își va exprima în scris acordul său ca datele sale personale mentionate în acesta să intre în baza de date a Organizatorului, operată de către SC NEW VIEW SRL în vederea atribuirii premiului Campaniei și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și va putea opta în a-și exprima în scris acordul sau pentru ca numele, localitatea de domiciliu să fie făcute publice de către organizator, fără alte obligații suplimentare din partea organizatorului față de câștigător.

  (21) Un câștigător poate primi până la cel mult 3 premii impozabile pe an (premii care depășesc suma de 600 de RON per premiu).

  Art. 8- Incetarea înainte de termen a Campaniei

  (1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

  (2) Situatiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

  (3) In situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

  Art. 9- Litigiile si legea aplicabila

  (1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

  (2) Legea aplicabila este legea romana.

  Art. 10- Taxe

  (1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

  Art. 11- Responsabilitate

  (1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (30.06.2017), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa Organizatorului (in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei, campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor. In cazul in care premiile se vor epuiza doar in anumite magazine, campania se va incheia in magazinele respective si va continua in celelalte magazine participante potrivit stocului disponibil).

  (2) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

  (3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe site-ul www.testeazainovatia.ro;
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor inscrise in campanie, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea de bonuri necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorii nu vor fi obligati sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament;
 • imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
 • intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
 • eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
 • Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
 • (4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

  (5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

  (6) Site-ul www.testeazainovatia.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.In conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la folosirea cookie-urilor.Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de cstre administratorul site-ului, denumit in continuare "Administrator", fara notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizeaza, denumite in continuare "Utilizatori". Accesand si navigand pe acest site, Utilizatorii accepta implicit, termenii de utilizare descrisi in continuare. In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea acestui serviciu.

  (7) Pe paginile web sunt folosite social-plugin-uri de la Facebook. In acest sens utilizam inregistrare cu contul de facebook. Acesta este un serviciu al companiei Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SUA). Cand utilizati una dintre paginile noastre web care contine un astfel de plugin, acesta nu realizeaza nicio legatura cu aceasta companie. Conexiunea este realizata exclusiv in urma acordului dumneavoastra explicit, care va este solicitat dupa ce faceti click pe un buton corespunzator

  Art. 12 Date personale

  (1) Prin participarea la campania promoţională „Participă şi tu la #ProvocareaArielLichid şi poţi câştiga o garderobă nouă de primavară” Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103, în scopul participării la acesta campanie şi acordării premiilor. Organizatorul, SC New View SRL, este, potrivit legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, imputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cardul acestei campanii in scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble Distribution SRL, si este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 21770. Dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor vor fi distruse. Datele castigatorilor de premii de peste 600 RON vor fi pastrate in contabilitatea firmei, potrivit legislatiei in vigoare.
  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia Procter & Gamble Romania. Participarea la promotia „Participă şi tu la #ProvocareaArielLichid şi poţi câştiga o garderobă nouă de primavară” constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

  (2) Participanţilor la campania promoţională „Participă şi tu la #ProvocareaArielLichid şi poţi câştiga o garderobă nouă de primavară” le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul de opoziţie
 • dreptul la informare
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a solicita stergerea datelor.

 • Aceste drepturi pot fi exercitate după cum urmează:
  La cererea participanţilor, adresată în scris pe adresa S.C. New View S.R.L., Bucureşti, Str. Olari nr. 12B, sector 2. Cererile vor fi soluţionate de către Operator, căruia îi revine această obligaţie potrivit legii, împuternicitul SC New View SRL având numai calitatea de intermediar între operator şi participant, având responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protecţia datelor personale venite din partea participanţilor pentru a le aduce la cunoştinţă operatorului. Împuternicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite răspunsurile formulate de operator către participanţii care au formulat astfel de cereri. Organizatorul se obligă:
 • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuternicitului Procter & Gamble.
 • Art. 13 - Contact organizator campanie promotionala

  (1) Pentru sugestii sau reclamatii organizatorul campaniei promotionale poate fi contactat de luni pana vineri intre orele 10.00-18.00 la numarul de telefon 031.426.06.34 – numar cu tarif normal.

  Art. 14- Exemplarele Regulamentului oficial

  (1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.